Patrol wspinaczkowy ZHPnL

W 2017 roku powstał nowy patrol harcerski Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, którego specjalizacją jest wspinaczka. Na dzień dzisiejszy patrol liczy 10 sprężnie działających osób, które nie tylko same się szkolą, ale także szkolą nowych członków patrolu. Patrol powstał pod opieką 26. Wileńskiej Drużyny Wędrowniczej „Yeti”, gdyż drużyna ta ma specjalizację wspinaczkową.

zw.lt
Patrol wspinaczkowy ZHPnL

Fot. ZHPnL

Za okres działania patrolu, zostały zorganizowane 2 szkolenia wspinaczkowe oraz złaz wspinaczkowy.

Szkolenia obejmowały 2 etapy. Pierwszy etap – teoretyczny, gdzie młodzież w ciągu 3 dni uczyła się nazw całego sprzętu, korzystania z niego, wiązania przeróżnych węzłów oraz ułożenia na uprząż wspinaczkowy.

Drugi etap – praktyczny, podczas którego młodzież uczyła się wykorzystać sprzęt podczas wspinania się oraz zjazdu z wysokości. Poznali nowe techniki wspinania się na drzewa ora mosty.

Celem patrolu wspinaczkowego jest doskonalić się nawzajem, nawiązać przyjaźń z intruktorami wspinaczki w Polsce oraz zorganizować szkolena w jaskiniach oraz na szczytach gór.

Za pomocą wsparcia patrolu oraz dzięki możliwości kupienia nowego sprzętu możemy doskonalić się nawzajem oraz spełnić marzenie- wyjechać w góry na szkolenia.

Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

PODCASTY I GALERIE