„Partnerstwa Twórcze” dodadzą skrzydeł

W czwartek, 21 maja w budynku komisariatu policji rejonu wileńskiego odbyło się spotkanie kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Jednym z głównych tematów spotkania było przedstawienie i omówienie projektu dla szkół - „Partnerstwa Twórcze”.

VRSA
„Partnerstwa Twórcze” dodadzą skrzydeł

Członkowie grupy komunikacyjnej projektu Ieva Kazlauskienė, Jonas Liugaila, Povilas Pluka, Andrius Eiginis mówili, że „Partnerstwa Twórcze” są unikalnym twórczym programem nauczania, dzięki któremu w szkole zachodzą jakościowe zmiany wśród uczniów i nauczycieli. Projekt jest wcielany w życie na Litwie od 2011 roku i jednoczy dla wspólnego celu uczniów, nauczycieli i przedstawicieli świata sztuki – artystów, działaczy kultury, naukowców.

Istota projektu polega na poszerzeniu i wzbogaceniu klasycznego modelu nauczania, wychowaniu w uczniach procesów i zdolności twórczych. Projekt usiłuje udowodnić uczniom, że nauczanie może być atrakcyjne i ciekawe, może zachodzić na niestandardowe sposoby, łącząc kilka różnych przedmiotów naraz – np. lekcję biologii z językiem litewskim (państwowym). Pomaga to młodym ludziom tworzyć kulturę refleksyjną, strefy do lepszego poznania siebie i swoich kolegów, wychować w sobie nowe zdolności, potrzebne na rynku pracy XXI wieku.

Na Litwie – ponad 270 projektów

W latach 2011-2014 w projekcie „Partnerstwa Twórcze” udział wzięły 138 szkół z całej Litwy – ponad 900 dzieci – od klasy pierwszej do dwunastej. Kompetencje zawodowe w dziedzinie nauczania twórczego doskonaliło ponad 2000 nauczycieli. Wcielono w życie – we współpracy nauczycieli z przedstawicielami świata sztuki i naukowcami – 270 unikalnych projektów kształcenia twórczego.

O popularności projektu świadczy fakt, że wnioski do uczestnictwa w projekcie przerosły skierowane na projekt finansowanie prawie dwukrotnie! Do udziału w projekcie wyraziło chęć prawie 400 szkół. Z uczniami i nauczycielami współpracuje obecnie 163 praktykujący twórcy i 114 agentów twórczych. Są to: reżyserzy filmowi, dziennikarze, przedstawiciele świata mody, wystroju wnętrz, grafiki, aktorzy, rzeźbiarze, geolodzy, tancerze, specjaliści od udźwiękowienia i in.

„Szkoła badań” i „Szkoła zmian”

Projekt „Partnerstwa Twórcze” na Litwie składa się z dwóch programów nauczania twórczego: „Szkoła badań” i „Szkoła zmian”.

„Szkoła badań” zakłada wprowadzenie szeregu zmian w zachowaniu uczniów i nauczycieli przy pomocy niedużego projektu nauczania twórczego w jednej klasie, lub w grupie 10-30 uczniów i 2-4 nauczycieli. Dziedziną badań jest kwestia, powiązana z zadaniami nauczania ogólnego w szkole.

„Szkoła zmian” jest orientowana na szerokie zmiany dotyczące całej szkoły. W takim projekcie udział biorą 50-100 uczniów i 6-10 nauczycieli.

Projekt „dodaje skrzydeł”

Obecna na spotkaniu pani dyrektor gimnazjum w Pogirach Aušra Mažonienė nie szczędziła dobrych słów o projekcie: – I uczniowie i nauczyciele „wyzwalają się”. Odkrywają w sobie coraz nowe, nieznane dotąd możliwości twórcze. Stosunki między uczniami i nauczycielami stają się bardziej ciepłe, ludzkie.

Jako przykład, pani dyrektor podała prace uczniów i nauczycieli, wraz z uczestnikami „Partnerstwa Twórcze” w szkolnym projekcie, jak należy się zachowywać w stosunku do tzw. trudnych dzieci, które nie chcą się uczyć, a ich obecność w szkole jest uciążliwa zarówno dla samych uczniów, jak też i nauczycieli. Wynikiem tego projektu stała się książeczka wydana przez uczniów „Zasady dobrego zachowania”. – Właśnie ten projekt wyzwolił w uczniach zdolności twórcze, o których oni nawet nie podejrzewali – twierdziła pani Mažonienė.

Projekt „Partnerstwa Twórcze” jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Oświaty i Nauki RL i jest finansowany z Funduszu Socjalnego Europy i budżetu RL.

Jak powiedziała członek grupy komunikacyjnej projektu Ieva Kazlauskienė, dla jednej szkoły na uczestnictwo w projekcie potrzeba około 15 tys. euro.

Na spotkaniu dyrektorów szkół rejonu wileńskiego były też omawiane aktualia odbywających się już w szkołach egzaminów maturalnych, kierownik Wydziału Zamówień Publicznych Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Aleksandr Lachowicz zapoznał zebranych z wnioskami audytu Kontroli Państwowej i wskazał na niektóre potknięcia i błędy szkół w procesach zamówień publicznych, omówiono też sprawy finansowe placówek.

Dyplomy dla śpiewających szkół

Drugim ważnym akcentem spotkania było uhonorowanie najlepszych chórów szkół rejonu wileńskiego. Tym samym został sfinalizowany tradycyjny „Przegląd sztuki” – konkurs zespołów artystycznych, reprezentujących szkoły rejonu wileńskiego. Z tej okazji przewodniczący jury, oceniającego poziom artystyczny zespołów, wicemer rejonu wileńskiego Jan Gabriel Mincewicz na spotkaniu dyrektorów placówek oświatowych rejonu nagrodził zwycięzców i laureatów tego konkursu.

Przedtem jednak, wicemer podsumował konkurs. Z przykrością stwierdził, że nie we wszystkich szkołach poważnie podchodzą do tworzenia chórów. Nawet w niektórych dużych szkołach rejonu zespołów chóralnych nie ma. Wymienił Gimnazjum w Pogirach, gimnazjum w Mariampolu, szkołę w Jałówce, gimnazjum w Mickunach, które w ubiegłym roku brało udział w słynnym festiwalu „Kwiaty Polskie”.

Przykładem dla tych większych mogą być szkoły mniejsze – w Bujwidzach, Zujunach, Wesołówce, które zdaniem Mincewicza, przygotowały całkiem ładnie śpiewające zespoły.

Na zakończenie Jan Gabriel Mincewicz zaapelował do dyrektorów szkół rejonu wileńskiego o udzielenie większej uwagi na pozaklasową działalność muzyczną ze zdobywaniem nawyków śpiewu chóralnego.

Na zakończenie spotkania odbyła się ceromonia wręczenia dyplomów dla najlepszych chórów rejonu wileńskiego.

W kategorii CHÓRY DZIEWCZĘCE, I miejsce zdobył chór dziewczęcy z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (kierownik Miglė Matuliauskaitė),

CHÓRY MIESZANE – I miejsce: chór „Jutrzenka” z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (Alicja Rusiecka),

CHÓRY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – I miejsce: chór „Do-re-mi” ze szkoły średniej w Zujunach (Rita Rutulienė),

CHÓRY DZIECIĘCE (KLAS POCZĄTKOWYCH) – I miejsce: chór „Wesołe smyki” z Gimnazjum im. Ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (Jasia Mackiewicz),

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE – I miejsce: zespół „Svajonė“ z Gimnazjum w Awiżeniach (Galina Jurkūnienė),

ZESPOŁY ETNOGRAFICZNE – I miejsce: „Muzikos studija” z Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach (Walentyna Fedorowicz).

Informacja pochodzi ze strony Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt

PODCASTY I GALERIE