Park pałacowy w Jaszunach odzyskuje swą dawną świetność

Jaszuny, ze względu na znajdujący się tu pałac w stylu klasycyzmu, często są nazywane perłą rejonu solecznickiego. Pałac ten, będący dawną siedzibą Balińskich, uważany za jeden z najważniejszych obiektów turystycznych w rejonie solecznickim.

salcininkai.lt
Park pałacowy w Jaszunach odzyskuje swą dawną świetność

Pałac w Jaszunach to jeden z najbardziej unikatowych dworów na Litwie o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale i narodowym. W celu zachowania i przekształcenia go w główny obiekt turystyczny należało odnowić oraz uporządkować także park otaczający dawną siedzibę Balińskich. Dlatego jednocześnie z odnawianiem samego pałacu prowadzona jest rewitalizacja parku.

28 września 2012 roku została podpisana umowa o finasowaniu i administrowaniu projektu „Uporządkowanie parku zespołu pałacowego w Jaszunach”.

W styczniu 2015 roku dobiegł końca pierwszy etap uporządkowania parku. Uporządkowano zielone terytoria parku, urządzono ścieżki wielkiego parteru i kwietnik, park został ogrodzony i oddzielony od prywatnych posiadłości. Ponadto urządzono infrastrukturę (elementy małej architektury, plac zabaw dla dzieci, uporządkowano ścieżki dla pieszych, system oświetleniowy, parking, odnowiono miejsce dla estrady itd.).

27 stycznia 2015 roku zostało zwiększone finansowanie projektu, dzięki czemu pojawiła się możliwość urządzenia małego parteru parkowego. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów. Prace budowlane mają się rozpocząć w maju.

Projekt „Uporządkowanie parku zespołu pałacowego w Jaszunach” jest realizowany według programu Spójności. Wartość projektu 631.477,93 euro (536.756,24 euro z funduszy europejskich, 47.360,84 euro – z budżetu państwa, 47.360,85 euro z budżetu samorządu rejonu solecznickiego. Prace mają być ukończone do 31 lipca 2015 roku.

Informacja pochodzi ze strony salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE