Państwowa Komisja Języka Litewskiego przeciwna Ustawie o mniejszościach narodowych

Państwowa Komisja Języka Litewskiego krytycznie ocenia rozpatrywaną w Sejmie Ustawę o mniejszościach narodowych, która przewiduje w miejscach zwarcie zamieszkałych przez mniejszości narodowe w przestrzeni publicznej obok języka państwowego używanie języka mniejszości.

BNS
Państwowa Komisja Języka Litewskiego przeciwna Ustawie o mniejszościach narodowych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W swoim oświadczeniu Komisja zauważa, że projekt w niektórych samorządach praktycznie usankcjonowałby dwujęzyczność, to znaczy język mniejszości zyskałby status języka urzędowego, co jest sprzeczne z Konstytucją i Ustawą o języku państwowym.

W ocenie Komisji ustawa ma charakter deklaratywny, gdyż przeniesione zostały do niej nieskonkretyzowane postanowienia z Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych.

,,Rząd realizuje politykę mniejszości narodowych, natomiast postanowienia tej polityki nie są do końca sformułowane, ponadto nie określono, kto stanowi mniejszość narodową, według jakich kryteriów zostanie ustalone zwartość zamieszkania” – napisano w oświadczeniu.

Projekt Ustawy o mniejszościach narodowych miał być omawiany na ostatnim posiedzeniu plenarnym Sejmu, natomiast na wniosek konserwatystów został przełożony.

Projekt ustawy zarejestrowany przez posła AWPL Jarosława Narkiewicza w 2010 r. przewiduje, że w miejscowościach zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe, w urzędach państwowych oraz organizacjach, obok języka państwowego może być używany język mniejszości. To samo dotyczy dwujęzycznych tablic – obok napisów w języku państwowym mogą się znajdować tablice w języku mniejszości.

Grupa robocza kierowana przez wiceministra oświaty Edwarda Trusewicza przygotowała projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, zgodnie z którym „w samorządzie, w którym mniejszość narodowa stanowi nie mniej niż 25 proc. ogółu mieszkańców, w kontaktach z subiektami administracji samorządowej osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do używania języka danej mniejszości”. Projekt przewiduje także, że w takich miejscowościach nazwy ulic, instytucji państwowych i znaki topograficzne mogą być pisane w dwóch językach: państwowym oraz języku danej mniejszości narodowej.

Obecnie Polacy stanowią ponad 25 proc. mieszkańców w rejonach wileńskim, solecznickim, święciańskim i trockim, Rosjanie – w Wisagini.

PODCASTY I GALERIE