Panda powalczy z mową nienawiści

14 lutego 2014 roku na Litwie oficjalnie wystartuje kampania „Panda Kocham”. Jest to tak zwana narodowa kampania radości, której celem jest zlikwidowanie mowy nienawiści nie tylko w wirtualnym, lecz także w realnym świecie. Projekt oparty na pozytywnym myśleniu, wartościach i prawach człowieka zachęci do aktywnego udziału przede wszystkim młodzież.

zw.lt
Panda powalczy z mową nienawiści

Fot. madeinvilnius.cm

Imulsem dla powstania kampanii była inicjatywa Rady Europy No Hate Speech Movement, skierowana przeciwko mowie nienawiści. Celem ruchu jest walka z mową nienawiści i naruszeniami praw człowieka w internecie. Do ruchu dołączyło 38 krajów świata, które rozpoczęły swoje kampanie narodowe.

Litewska “Panda Kocham” to pozytywny bohater, którego celem jest łączenie ludzi w radości. Panda ma zyskać autorytet ambasadora radości, by później na konkretnych przykładach pokazywać, jakie zachowania są niedopuszczalne, a jakie jak najbardziej pożądane.

Rada Europy definiuje termin mowy nienawiści jako „wszystkie formy ekspresji, które rozpowszechniają, podżegają, wspierają lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, religijną, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści wynikające z nietolerancji, łącznie z nietolerancją wyrażoną za pomocą agresywnego nacjonalizmu i etnocentryzmu, dyskryminacją i wrogością wobec przedstawicieli mniejszości, imigrantów i osób obcego pochodzenia”.

PODCASTY I GALERIE