Wilno i Wileńszczyzna
Ewelina Knutowicz

Pamięć historyczna o II wojnie światowej: Historia jednego narodu nie może być oddzielona od drugiego

W Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie odbyła się konferencja, poświęcona 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

„1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa. 17 września 1939 roku, dokładnie 80 lat wcześniej, wschodnią część Polski zajęła Armia Czerwona. Jedna z najstraszniejszych wojen w historii świata potrwa prawie 6 lat. W trakcie dzisiejszej konferencji, poświęconej tym wydarzeniom, chcemy rozmawiać o tym, jak trzeba uczyć i edukować młode pokolenie o historii II wojny światowej” – powiedział na wstępie dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie i moderator konferencji Marcin Łapczyński.

„Jedną z najważniejszych książek o II wojnie światowej jest publikacja Timothy’ego Snydera „Skrwawione ziemie”, w której są wypowiedziane bardzo ważne opinie co do konsekwencji konfliktu w naszym życiiu codziennym. Według mnie, jednym z najważniejszych takich komentarzy jest to, że II wojna światowa do tej pory ma wpływ na nasze życie intelektualne – ono się rozpadło na bieguny Wschodniej i Zachodniej Europy. Należy jednak podkreślić, że historię jednego narodu, który przeżył wojnę, nie można zrozumieć bez poznania historii innych narodów. Niestety, w społeczeństwie coraz częściej występuje amnezja historyczna – jedne czy drugie wydarzenia są ścierane z pamięci narodu. Takim przykładem są opinie, które pojawiały się w pierwszych kilku dziesięcioleciach po zakończeniu wojny, że należy zapomnieć o niektórych wydarzeniach, aby społeczeństwo mogło dalej żyć. Jednak sądzę, że musi nami kierować chęć poznania wszystkich, nawet kontrowersyjnych faktów” – stwierdził Mindaugas Kvietkauskas, minister kultury Litwy.

Mindaugas Kvietkauskas/ Fot. Joanna Bożerodska

„Ludzie, którzy uciepieli i zginęli w czasie wojny, byli w prawdziwej pułapce. Domyślali się, że idą na śmierć, mimo, że chcieli o tym nie myśleć. Jestem wdzięczny, że powstała taka konferencja prawdy, gdzie zostaną powiedziane fakty o tym, co się naprawdę zdarzyło. W czasach, gdy Rosja robi wymówki na temat przyczyn paktu Ribbentrop-Mołotow, musimy robić wszystko, aby prawdziwe przyczyny podpisania tego dokumentu nie zostały zapomniane” – twierdzi Emanuelis Zingeris, Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Oceny Zbrodni Reżimów Nazistowskiego i Okupacji Sowieckiej na Litwie.

Emanuelis Zingeris/Fot. Joanna Bożerodska

Konferencja składa się z dwóch dyskusji. W pierwszej z nich, pod nazwą „Znaczenie II wojny światowej dla Europy oraz pamięć o niej dziś” rozmawiano o polityce pamięci wydarzeń II wojny światowej w Polsce i Litwie. Wzięli w niej udział moderator dr Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, prof. dr hab. Grzegorz Berendt, zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prof. Šarūnas Liekis, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie i Neringa Latvytė-Gustaitienė, przewodnicząca wydziału Badań historycznych i ekspozycji Holokaustu w Państwowym Muzeum im, Gaona Wileńskiego.

„Tematem II wojny światowej najbardziej się manipuluje w mediach, jest coraz trudniej o tym rozmawiać, sporo rzeczy próbuje się wyciszyć, jak, na przykład, aspekty kolaboracji z okupantem” – twierdzi Neringa Latvytė-Gustaitienė, przewodnicząca wydziału Badań historycznych i ekspozycji Holokaustu w Państwowym Muzeum im. Gaona Wileńskiego.

„Temat II wojny światowej powinien być kompletny. Powinnością historyczną jest badanie tego wydarzenia z różnych punktów widzenia. Musimy wyjaśnić, dlaczego nastąpiła np. zbrodnia w Ejszyszkach w 1941 r. Należy weryfikować każdą relację i dokument, ponieważ może on stanowić informacje nieprawdziwe” – twierdzi prof. dr hab. Grzegorz Berendt, zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Fot. Joanna Bożerodska

Druga część dyskusji jest poświęcona tematowi możliwości rozmowy i nauczania młodego pokolenia o wydarzeniach II wojnie światowej.

W przerwie konferencji można było obejrzeć wystawę „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, przygotowaną przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Konferencję zorganizowali: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Międzynarodowa Komisja Oceny Zbrodni Reżimów Nazistowskiego i Okupacji Sowieckiej na Litwie, Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!