Palewicz: Łączy nas Związek Polaków, łączy nas polskość

28 kwietnia br. w Sali Centrum Kultury w Solecznikach odbyła się XV Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie. W obradach wzięło udział 91 delegatów.

zw.lt
Palewicz:  Łączy nas Związek Polaków, łączy nas polskość

Fot. Joanna Bożerodska

Zebranych przywitał prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz.

„Święty arcybiskup Szczęsny – Feliński powiedział: „Polakiem jestem i Polakiem umrzeć pragnę, bo tego chce Boskie i ludzkie prawo, uważam nasz język, naszą historię, nasze obyczaje narodowe za drogocenną spuściznę po przodkach, którą następcom naszym święcie przekazać powinniśmy, wzbogaciwszy skarbnicę narodową własna pracą.” Łączy nas Związek Polaków, łączy nas polskość. Już prawie 30 lat jesteśmy zrzeszeni w tę patriotyczną organizację. I wyżej zacytowane słowa wybitnego Polaka są i muszą być mottem naszego działania. Okres kolejnego trzyletniego sprawozdania – to odpowiedź przed sobą i innymi, jakim jesteś Polakiem i jak wzbogaciłeś narodową skarbnicę własną pracą. (…) Musimy przede wszystkim ciężko pracować nad sobą – nie tylko zdiagnozować zagrożenia, ale i „rekonstruować” polskość w nas” – mówił Palewicz.

W swoim przemówieniu prezes poruszył tak ważne zagadnienia w działalności społeczności polskiej na Litwie jak szkolnictwo, używanie języka polskiego w życiu publicznym, zachowanie spuścizny historycznej itd.

Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL jest największą organizacją społeczną w rejonie. Obecnie oddział liczy 1140 członków, zrzeszonych w 46 kołach. Koła ZPL działają w każdym starostwie i liczą od 7 do 70 osób.

Na kolejną kadencję kierowania Oddziałem został wybrany Zdzisław Palewicz. Pomagać mu w działalności będą wiceprezesowie: Beata Pietkiewicz, Grzegorz Jurgo, Tadeusz Romanowski, Anna Jeswiliene, Andżeła Dojlidko, Ronald Dudziński.

Podczas obrad wybrano także Radę Oddziału, Komisję Rewizyjną, kandydatów do Zarządu Głównego ZPL, zatwierdzono listę delegatów na XV Zjazd ZPL.

PODCASTY I GALERIE