Palewicz – Honorowym Obywatelem Gminy Kadzidło

19 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Gminy Kadzidło, mer rejonu solecznickiego został uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło. Dyplom, potwierdzający nadanie tytułu merowi Zdzisławowi Palewiczowi wręczył przewodniczący Rady Gminy Kadzidło Jan Kulasik.

salcininkai.lt
Palewicz – Honorowym Obywatelem Gminy Kadzidło

– Z gminą Kadzidło współpracujemy od kilku lat. Kontakty partnerskie dotyczą przede wszystkim wymiany doświadczeń w zakresie samorządności oraz wymiany grup dzieci i młodzieży szkolnej. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem, zobowiązującym do jeszcze większej pracy na rzecz rozwoju stosunków pomiędzy naszymi samorządami – powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz.

Razem z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela nadano Bernardowi Kielakowi, (pośmiertnie), muzealnikowi, znawcy kurpiowskiej kultury i tradycji; Zofii Pileckiej, córce rotmistrza Witolda Pileckiego; księdzu Adamowi Bonieckiemu, redaktorowi naczelnemu „Tygodnika Powszechnego” oraz „L’Osservatore Romano”, darczyńcy Publicznego Gimnazjum w Kadzidle.

Informacja pochodzi ze strony wwww.salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE