Pałac Władców w barwach NSZZ „Solidarność”

Z okazji 40. rocznicy podpisania w Polsce tzw. Porozumień Sierpniowych, na mocy których doszło do pierwszych zmian w politycznej rzeczywistości bloku wschodniego, budynek Pałacu Władców zostanie oświetlony barwami Solidarności.

zw.lt
Pałac Władców w barwach NSZZ „Solidarność”

Fot. NSZZ „Solidarność”

40 lat temu (31 sierpnia 1980 r.) w Polsce doszło do jednego z najbardziej zaskakujących wydarzeń XX wieku. Pokojowy bunt w polskich stoczniach doprowadził do zgody władz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) na powstanie pierwszego pozarządowego i autonomicznego związku zawodowego w historii krajów bloku sowieckiego.

NZSS „Solidarność” wkrótce wyrósł na ruch wyzwoleńczy dążący do przemian polityczno-gospodarczych w całej Polsce. Porozumienia Sierpniowe podpisane między przywódcami strajku a przedstawicielami władzy centralnej stanowiły wyłom w systemie bloku komunistycznego.

Celem upamiętnienia historycznego wydarzenia, które stało się zaczątkiem ruchów wolnościowych również w innych państwach bloku wschodniego, dziś budynek Pałacu Władców zostanie oświetlony czerwono-białą flagą Solidarności w godzinach od 21:00 do 23:00.

https://www.facebook.com/valdovurumai/posts/10157666144113660

Będący niegdyś siedzibą Wielkich Książąt Litewskich oraz centrum polityczno-kulturalnym państwa, Pałac Władców stanowi dziś symbol odrodzenia państwowości Litwy. Wewnątrz mieści się muzeum o charakterze rezydencji historycznej.

PODCASTY I GALERIE