Paczki z Francji do Solecznik

Od 2009 roku wolontariusze z miasta Besancon we wschodniej Francji przyjeżdżają do Solecznik z pomocą charytatywną dla najuboższych. Na początku czerwca goszcząca w rejonie solecznickim grupa francuska przyjechała z trzema transportami paczek z ubraniami, chemią gospodarczą, artykułami spożywczymi.

salcininkai.lt
Paczki z Francji do Solecznik

Fot. Irena Koosowska

Pomocy w dzieleniu paczek francuskim wolontariuszom udziela miejscowy oddział Caritas na czele z Tadeuszem Romanowskim. 6 czerwca delegacja spotkała się z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem, aby podzielić się wynikami i planami swojej działalności.

„Naszym celem jest jechać tam, gdzie są najbiedniejsi. Wszelka pomoc społeczna świadczona potrzebującym: przekazywanie żywności, odzieży i darów rzeczowych służy bowiem wyrównywaniu szans tych osób na samodzielne funkcjonowanie. Jesteśmy wdzięczni panu Tadeuszowi za organizację podziału paczek, gdyż wie on najlepiej, komu taka pomoc jest potrzebna” – mówił przewodniczący organizacji.

Podczas spotkania mer rejonu Zdzisław Palewicz podziękował wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc, życząc satysfakcji z pełnionej działalności charytatywnej.

Tekst pochodzi ze strony samorzdu rejonu wileskiego salcininkai.lt

PODCASTY I GALERIE