Oxygenalia. Zakończenie obchodów 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego

W Litewskiej Akademii Nauk rozpoczęła się dwudniowa IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia.

zw.lt
Oxygenalia. Zakończenie obchodów 250 rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego

Fot. Joanna Bożerodska

Konferencja odbyła się na zakończenie obchodów 250. rocznicy urodzin wybitnego polskiego naukowca Jędrzeja Śniadeckiego.

„Śniadecki jest nie tylko zasłużony dla nauki. Przyczynił się on do rozwoju Uniwersytetu Wileńskiego. Dlaczego jestem przekonana, że ta konferencja jest bardzo ważna? Ponieważ dowodzi, że prawie przed 200 laty w Wilnie mieliśmy silną społeczność akademicką i naukową” – powitała zebranych minister oświaty Jurgita Petrauskienė.

Na otwarciu była obecna również wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė, która podkreśliła ważność dzisiejszej konferencji i życzyła uczestnikom owocnej dyskusji.

Organizatorem obchodów 250. rocznicy urodzin Śniadeckiego jest poznańskie Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. Celem Stowarzyszenia jest przypominanie szerszej części społeczeństwa o wybitnych naukowcach i uczonych polskich stanowiących ścisłą światową czołówkę wynalazców i odkrywców.

Jędrzej Śniadecki to wybitny  polski lekarz, biolog, chemik, filozof i publicysta-satyryk. Urodził się w 1768 r. na terenie Wielkopolski. Był profesorem chemii i medycyny na ówczesnym Uniwersytecie Wileńskim. Opracował zręby polskiej terminologii chemicznej oraz napisał pierwszy polski podręcznik chemii i jako pierwszy opisał m.in. metodę leczenia krzywicy za pomocą zwiększonej ekspozycji na światło słoneczn. Był też promotorem higieny i dietetyki oraz pionierem wychowania fizycznego w Polsce.

Zmarł w Wilnie w roku 1838.

PODCASTY I GALERIE