Otwarcie wystawy w Pałacu Władców: Dzieła Mickiewicza przez lata niewoli krzepiły serca Polaków i Litwinów

We wtorek (27 listopada) wieczorem w Pałacu Władców odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Litwo, Ojczyzno moja... Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz" z udziałem premiera RL Sauliusa Skvernelisa i wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. W trakcie ekspozycji po raz pierwszy na Litwie zaprezentowano rękopis "Pana Tadeusza".

zw.lt
Otwarcie wystawy w Pałacu Władców: Dzieła Mickiewicza przez lata niewoli krzepiły serca Polaków i Litwinów

Fot. Joanna Bożerodska

,,Ekspozycja, którą dzisiaj wspólnie otwieramy jest szczególnie bliska naszym sercom jako symboliczny przekaz, podkreślający silne więzi kulturowe i historyczne, łączące Polaków i Litwinów. Prezentujemy na niej jednego z naszych wielkich wieszczów wraz z jego bezcennym rękopisem ,,Pana Tadeusza” – epopei narodowej” – powiedział podczas gali otwarcia minister Piotr Gliński. Dodał, że ogromne znaczenie ma również miejsce tego wydarzenia, bowiem Wilno było miastem, które kształtowało duchowość i osobowość Mickiewicza.

,,Szczególny jest również czas w którym się spotykamy. W tym roku mija 100. rocznica odzyskania niepodległości przez nasze narody, które w 1918 roku samodzielnie rozpoczęły odbudowywanie zrębów swojej państwowości. Stało się to dzięki zakorzenionemu głęboko patriotyzmowi i pielęgnowanego przez pokolenia głębokiego poczucia tożsamości narodowej. ,,Litwo, Ojczyzno moja” to tytuł wystawy oraz słowa zaczerpnięte z dzieła Adama Mickiewicza, które przez lata niewoli i zaborów krzepiły serca Polaków i Litwinów” – podkreślił minister PR.

,,Wielkiemu wieszczowi zawdzięczamy także wiele w procesie odzyskiwania wolności przez nasze narody i tworzeniu więzi przyjaźni. Nasze wzajemne, serdeczne i bliskie relacje, opierające się o wspólne wartości i wspólną tożsamość kulturową, jaką tworzymy, m.in. spuścizna Adama Mickiewicza są opoką do rozwijania współpracy kulturalnej i realizacji wielu pożytecznych projektów w tej dziedzinie” – oświadczył Gliński.

,,Litwę i Polskę łączy długa historia. To Wielki Litewski Książę i Król Polski Jagiełło, przywódcy powstań – Tadeusz Kościuszko, Zygmunt Sierakowski, Rafał Kalinowski, a także bez wątpienia – wieszcz Adam Mickiewicz” – powiedział premier Saulius Skvernelis. Dodał, że Polska wsparła również Litwę w dążeniu do niepodległości na początku lat 90-tych.

Premier Litwy zaznaczył, że otwarcie wystawy oraz 100. rocznica niepodległości obu państw jest dobrym momentem, żeby otworzyć nowy rozdział polsko-litewskich stosunków. ,,Przeglądając kartki historii widzimy, że nasze państwa współdziałały i zawsze to podkreślam. Kiedy dążyły do czegoś odrębnie, napotykały trudności. Ale nie tylko ze względu na wspólną historię, ale też ze względu na przyszłość musimy pielęgnować nasze relacje” – dodał.

Na wystawie, która powstała w wyniku współpracy Pałacu Władców w Wilnie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu a także Instytutu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Polskiego w Wilnie, można obejrzeć ponad 250 unikalnych eksponatów ze zbiorów około 30 polskich i litewskich instytucji muzealnych.

Organizatorzy wystawy wydzielają dwa główne kierunki tematyczne ekspozycji – życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz poemat „Pan Tadeusz” oraz jego kontekst historyczny. Przedstawiając postać poety najwięcej uwagi poświęca się wątkom litewskim, tj. eksponatom związanym z Wilnem i Litwą. Historyczny kontekst poematu „Pan Tadeusz” zostanie natomiast przedstawiony poprzez kilka wątków. To Rozbiory Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Insurekcja kościuszkowska, Konstytucja 3 Maja, Napoleon, czy Powstanie Listopadowe. Pomogą one dogłębniej zrozumieć przyczyny i okoliczności powstania dzieła, zrozumieć tragizm i heroizm ówczesnej epoki oraz jego związek z ruchem niepodległościowym.

Wystawie, którą oglądać będzie można od 27 listopada do 24 lutego 2019 r. w Pałacu Władców w Wilnie, towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, m.in. koncerty, wykłady polskich i litewskich ekspertów oraz pokazy filmów. Szczegółowy program dostępny jest na stronach Pałacu Władców.

Organizatorzy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza Warszawa oraz Instytut Polski w Wilnie.

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

 

PODCASTY I GALERIE