Otwarcie wystawy „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”

Na Uniwersytecie Wileńskim otwarto dzisiaj (26 października) wystawę zatytułowaną "Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński - Polscy Orędownicy Wolności". W ramach wydarzenia odbyło się również seminarium poświęcone tym postaciom. 

zw.lt
Otwarcie wystawy „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”

Fot. Joanna Bożerodska

,,Na moich oczach upadł komunizm i zawsze, w takich sytuacjach zamętu, potrzebny jest pasterz, ten, który wskaże drogę’’ – powiedziała podczas otwarcia Ambasador RP Urszula Doroszewska. Dodała, że ksiądz Bukowiński w okresie podziemia pełnił rolę drogowskazu. ,,Był to człowiek twardy, nieustępliwy, bardzo oddany sprawie. To ogromnie wpłynęło na rozwój myślenia mojego pokolenia. Cieszę się, że te dwie postacie – Jan Paweł II i Władysław Bukowiński – zostały razem zestawione” – podkreśliła.

Wystawę oraz seminarium zorganizowano w związku z przypadającą 16 października 40. rocznicą wyboru Polaka Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Organizatorami wydarzenia są Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” Instytut Polski w Wilnie, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego. ,,Realizujemy ten projekt w Wilnie, żeby przypomnieć postaci dwóch wielkich Polaków, którzy poświęcili swoje życie w niesieniu orędzia wolności. Nieśli wolność wszędzie tam, gdzie o niej się nie mówiło, gdzie narody tęskniły za wolnością” – wiceprezes Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie” Joanna Zając. Wskazała też, że ideą wystawy jest propagowanie słów Jana Pawła II, które padły na Litwie w roku 1993. ,,To przesłanie jest nadal aktualne. Zależy nam na tym, żeby dotarło do jak najszerszego grona odbiorców” – dodała.

Obecny na wystawie poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak podkreślił, że Jan Paweł II jako pierwszy powiedział o dwóch płucach Europy, o tym, że współtworzą ją dwie wrażliwości – zachodnia i wschodnia. ,,Oba nasze kraje w dążeniu do wolności były wspierane przez Kościół. Wolność zawsze była z Kościołem. Nieprzypadkowo w tym roku organizujemy wystawę poświęconą dwóm Polakom. Pierwszy jest powszechnie znany – św. Jan Paweł II, pierwszy papież z Europy Środkowowschodniej” – powiedział polityk. Przypomniał również sylwetkę ks. Bukowińskiego, który urodził się na Ukrainie ,a jego losy związane były z niepodległą Polską oraz posługą na Wschodzie.

Wernisaż poprzedziły dwie prelekcje: Łukasza Ofiary z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie pt. „Jan Paweł II. Od wolności do wolności“ oraz Vytautasa Ališauskasa, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, byłego ambasadora Republiki Litewskiej przy Stolicy Apostolskiej, który poruszył temat wpływu św. Jana Pawła II na dążenia wolnościowe Litwinów i ocenę znaczenia przyjazdu papieża na Litwę w roku 1993.

Projekt pn. „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności” zakłada kilkuetapowe działania polegające na organizacji wystaw i otwierających je seminariów na Litwie, Ukrainie i w Kazachstanie, propagujących postawę i nauczanie św. Jana Pawła II oraz upamiętniających Jego pielgrzymki do wymienionych krajów, a także promujących osobę bł. ks. Bukowińskiego.

Ekspozycję w Wilnie będzie można oglądać do 18 listopada.

PODCASTY I GALERIE