Otwarcie wystawy na Zamku w Trokach: To początek współpracy z Krakowem

"Niezwykle cieszę się że współpraca między Muzeum w Trokach i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa trwa i rozwija się. Jest to już kolejny wspólny projekt. Kraków to jedno z najpiękniejszych miast na świecie, które dzięki tej wystawie możemy zaprezentować dla mieszkańców Trok i całej Litwy"- podczas otwarcia multimedialnej wystawy prezentującej Kraków historyczny powiedział Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

zw.lt

W piątek na Zamku w Trokach miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy multimedialnej „Cracovia. 3D – przestrzeń miejska Krakowa w okresie funkcjonowania prawa Magdeburskiego”.

„Spróbuję przemówić po polsku. Witam na Zamku w Trokach. Idea zorganizowania wystawy powstała około roku temu. Wystawa o Trokach już była wystawiona w Krakowie, teraz była stolica prezentuje się w naszym Zamku. Dziękuję wszystkim którzy nad nią pracowali: to nie było takie proste, jak może wyglądać dzisiaj, kiedy wszystko jest gotowe”- do zebranych podczas otwarcia wystawy zwrócił się dyrektor Muzeum Zamku w Trokach Virgilijus Poviliūnas.

Wystawa przedstawia 500-letni okres historii miasta Krakowa: od połowy XIII wieku, kiedy książę Bolesław V Wstydliwy ogłosił akt lokacji Krakowa na prawie magdeburskim, do czasu uchwalenia przez Sejm Czteroletni Prawa o miastach, które pod koniec XVIII wieku położyło kres funkcjonowaniu prawa niemieckiego w Polsce.

„Dzisiaj Kraków to miasto milionowe, Troki, z tego co wiem są trochę mniejsze. Jednak te dwa miasta łączy rzecz bardzo ważna- legendy o ich początku. Legenda początku Wielkiego Księstwa Litewskiego, która ukazuje się w tych murach, oraz legenda państwa polskiego, która wiąże się z Krakowem. Przywożąc tę wystawę chcieliśmy pokazać mieszkańcom Trok tę legendę i to miasto. Mam też nadzieję, że zrodzi się z tego długoletnia współpraca i przyjaźń między naszymi muzeami”- powiedział dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

Zwiedzając wystawę możemy zapoznać się z aspektami życia w mieście prawa magdeburskiego, takimi jak rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, miejska organizacja samorządowa i sądownicza, rzemiosłem, strukturą cechową zawodów oraz handlem o zasięgu europejskim. Poznamy siedziby kupców i mieszczan, dowiemy się, jak zmieniał się system obronny miasta.

Na wystawie przedstawiono także wyniki prac zespołu ekspertów, który wykorzystując najnowsze badania naukowe i obecne możliwości techniczne, odtworzył wygląd aglomeracji krakowskiej z okresu największej świetności miasta w połowie XVII wieku oraz ukazał przemiany urbanistyczne Rynku krakowskiego od czasów przedlokacyjnych po drugą połowę XVIII wieku.

„Niezwykle cieszę się że współpraca między Muzeum w Trokach i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa trwa i rozwija się. Jest to już kolejny wspólny projekt. Kraków to jedno z najpiękniejszych miast na świecie, które dzięki tej wystawie możemy zaprezentować dla mieszkańców Trok i całej Litwy”- podczas otwarcia multimedialnej wystawy prezentującej Kraków historyczny powiedział Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

Efektem pracy ekspertów są komputerowe wizualizacje uzyskane za pomocą techniki trójwymiarowego modelowania oraz wykonane na ich podstawie modele fizyczne. Historyczne rekonstrukcje zestawiono z dawnymi rycinami oraz ze współczesnymi fotografiami Krakowa, aby uzmysłowić zwiedzającemu skalę zmian, które zachodziły na przestrzeni czasu w topografii całego miasta. Oprawę multimedialną stanową filmy: „Cracovia. Origo”, „Cracovia A.D. 1650” oraz „Kraków. Dziś”.

Kuratorem wystawy po stronie polskiej jest Piotr Opaliński z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a po stronie litewskiej Senulienė z Trockiego Muzeum Historycznego. Patronat honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie.

Wystawa potrwa do 31 października 2017 r.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej