Otwarcie wystawy fotografa Jerzego Karpowicza w Solecznikach

Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, Samorząd Rejonu Solecznickiego oraz Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy plenerowej fotografa Jerzego Karpowicza "Wilno moja miłość"; 16 listopada o godz. 12.00 na placu samorządowym w Solecznikach.

zw.lt
Otwarcie wystawy fotografa Jerzego Karpowicza w Solecznikach

Dwujęzyczna (polsko-litewska) wielkoformatowa zewnętrzna wystawa autorskich prac Pana Jerzego Karpowicza pokazuje Polakom i Litwinom ponad 30 lat funkcjonowania polskich organizacji i zwykłych ludzi na terenie dzisiejszej Litwy, trudne, ale i radosne wydarzenia ze wspólnej historii, walkę o polską oświatę, upamiętnianie polskich rocznic historycznych, niezwykłą pielgrzymkę św. Jana Pawła II, dzielność harcerzy, powstawanie Domu Polskiego, etc.

Mieszkańcy Solecznik będą mogli podziwiać dzieła Pana Jerzego Karpowicza prezentowane na wystawie „Wilno moja miłość” usytuowanej na Placu Samorządowym w Solecznikach do 26 listopada br.

Wystawa prezentuje nie tylko fotografie, ale również historię życia Pan Jerzego Karpowicza.

Jerzy Karpowicz, urodzony w 1942 r. we wsi Okmianka pod Wilnem, związany z wileńskim środowiskiem fotograficznym – fotografuje od początku lat 50. XX wieku, fotografią artystyczną zajmuje się od 1977 roku. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje

fotografia dokumentalna oraz fotografia reportażowa – w zdecydowanej większości

poświęcona Wileńszczyźnie.

Jerzy Karpowicz jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych oraz zbiorowych – na Litwie i za granicą.

Jego fotografie były prezentowane m.in. na Białorusi, w Estonii, Japonii, na Łotwie, w

Niemczech, Polsce, Rosji i na Litwie.

Publikował swoje fotografie w wielu czasopismach, m.in. polskich – na Litwie: Kurier

Wileński, Magazyn Wileński, Nasza Gazeta, Spotkania, Tygodnik Wileńszczyzny oraz w almanachu Fotografia litewska, wydawanym przez Związek Fotografików Litwy.

Jerzy Karpowicz, artysta fotografik, rzetelnie zasłużył na miano kronikarza polskości na Litwie. Trudno doszukać się polskich imprez, czy wydarzeń kulturalnych w Wilnie, bądź w innych miejscowościach na Litwie, których nie rejestrowałby ten znakomity artysta. Kronikarski zapał i pasja przywiodły go także na Warmię i Mazury, gdzie od szesnastu lat towarzyszy Festiwalowi Kultury Kresowej w Mrągowie oraz- wielokrotnie- „Kaziukom-Wilniukom”, najstarszej w regionie imprezie poświęconej tradycjom Wileńszczyzny.

Wyjątkowe miejsce w twórczości Jerzego Karpowicza zajmuje tematyka polska. Praktycznie cały okres odrodzenia narodowego ma w swoim archiwum, zdjęcia z którego złożyły się również na wystawy o Wileńszczyźnie: „Miejsca pamięci poległych o wolność Ziemi Wileńskiej”, „Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką”, „Rejon solecznicki: dzieje, ziemia, ludzie”, „Stare Wilno”. Jego obiektyw uwiecznił wizytę na Litwie – we wrześniu 1993 roku – naszego Wielkiego Rodaka – papieża Jana Pawła II. Te zdjęcia znalazły się na międzynarodowej wystawie fotograficznej „Jan Paweł II: Bądźcie świadkami Chrystusa”, poświęconej 20. rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego na Litwę. Wiele jego artystycznych prac

jest w albumach: „Wilno”, „Druskieniki”, „Święto Pieśni”, „Najpiękniejsze kościoły Wilna”, „Ziemia Solecznicka”, „Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego” i in. Jego współpraca z polską prasą i portalami internetowymi zaowocowała setkami zdjęć obrazujących życie Polaków na Litwie.

Za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i osiągnięcia w działalności artystycznej Jerzy Karpowicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

PODCASTY I GALERIE