Otwarcie polsko-ukraińskiej wystawy pt. „Mamo, ja nie chcę wojny!”

"Dziecko nie jest żołnierzem, nie broni ojczyzny, choć wraz z nią cierpi." - Janusz Korczak. 22 września Ambasada RP w Wilnie wspólnie z Ambasadą Ukrainy zaingorowała otwarcie polsko-ukraińskiej wystawy pt. „Mamo, ja nie chcę wojny!”, która prezentowana jest na ogrodzeniu kościoła franciszkańskiego w Wilnie (ul. Trakų 7).

zw.lt
Otwarcie polsko-ukraińskiej wystawy pt. „Mamo, ja nie chcę wojny!”

Fot. ZW

Wystawa prezentuje niezwykle przejmujące dziecięce świadectwa wojny – historyczne rysunki polskich dzieci z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945, przechowywane w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole Ministerstwa Oświaty z lat 1945–1966 oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich, związane z wojną tocząca się obecnie w Ukrainie, gromadzone na portalu Mom, I see war.

W Polsce prawie każde pokolenie było lub jest naznaczone wojną lub powstaniami narodowymi, rozgromionymi przez agresorów. Każde pokolenie, także to, które wychowało się w pokoju, odziedziczyło wojenne wspomnienia. Polskie dzieci we Wrześni, które przez rok opierały się germanizacji swojej szkoły, czy dzieci w drugiej wojnie światowej, w Powstaniu Warszawskim – stały się światowym symbolem traumy. Dziś dzieci ukraińskie stały się symbolem apelu o pokój. Są świadkami cierpienia, ran, są zakładnikami Rosjan. Trauma dzieci nie ma narodowości, niesie ze sobą nieludzkie traktowanie wszystkich dzieci, także tych po stronie agresora.” – powiedziała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Wystawa jest w czterech wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, litewskiej i angielskiej.

Prezentowaną na ogrodzeniu kościoła franciszkańskiego wystawę można oglądać do 21 października br.

PODCASTY I GALERIE