Otwarcie Instytutu Dziedzictwa Narodowego na Litwie

Dzisiaj, 21 września w klasztorze franciszkańskim odbyło się otwarcie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego na Litwie. Historia Litwy to w dużej mierze również historia Polski. Od wieków na terenie dzisiejszej Litwy nasze narody przenikały się, a co za tym idzie, czerpały wzajemnie ze swych kultur, obyczajów i tradycji. Polskie dziedzictwo na Litwie jest na tyle bogate, że wymaga szczególnej dbałości o jej upamiętnienie. Przez wiele lat na Litwie powstało wiele zabytków polskiej kultury i polskiego piśmiennictwa. Istotą projektu, tworzonego w kooperatywie Polskiej Fundacji Narodowej z Prowincją św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce, jest zachowanie, utrwalenie oraz pomnożenie dorobku społeczności polskiej na Litwie oraz stworzenie obiektywnego obrazu jej dokonań.

zw.lt
Otwarcie Instytutu Dziedzictwa Narodowego na Litwie

fot. ZW/ Bartosz Frątczak

Projekt zakłada nie tylko prace archiwalne i dokumentacyjne, ale także cyfryzację zbiorów, organizowanie konferencji, kursów i szkoleń.

Szczegółowo, Instytut Badań nad Dziedzictwem Narodowym na Litwie zajmowałby się:

  • wyszukiwaniem w archiwach i bibliotekach państwowych wspomnień, dzienników, korespondencji etc., opracowywanie ich i wydawanie drukiem,
  • gromadzeniem bądź kopiowaniem cyfrowych materiałów będących w posiadaniu prywatnym, spisywanie i nagrywanie wspomnień miejscowych Polaków,
  • kopiowaniem cyfrowych ksiąg kościelnych,
  • tematycznym gromadzeniem, opracowywaniem i publikowaniem materiałów z różnych dziedzin: szkolnictwo, nauczyciele, kapłani, życie kołchozowe, ludzie pióra, służba chłopców w wojsku sowieckim,
  • wydawaniem wspólnych prac na wybrany temat z zaangażowaniem specjalistów spoza Instytutu (etnografia, socjologia, politologia, pamiętnikarstwo i inne),
  • organizowaniem konferencji tematycznych z publikacją materiałów przygotowanych przez uczestników,
  • organizowaniem kursów i szkoleń dla gromadzących różne gatunki materiałów i je opracowujących,
  • stworzeniem biblioteki i archiwum.

Głównym działaniem projektu jest dostosowanie pomieszczeń poddasza kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny klasztoru Braci Mniejszych Konwentualnych w Wilnie, do pracy Instytutu Badań nad Dziedzictwem Narodowym oraz stworzenie w nim biblioteki i sali konferencyjnej wraz z zapleczem.

Obecnie trwają prace przy betonowaniu posadzki. Ukończono już całkowity remont dachu. Renowację wykonują litewskie firmy budowlane pod nadzorem konserwatora zabytków.

Przez lata kościół i klasztor Ojców Franciszkanów w Wilnie niszczały. Projekty realizowane przez Polską Fundację Narodową stwarzają szansę na przywrócenie ich świetności z korzyścią dla Polaków i Litwinów oraz ocalenie pamięci dla przyszłych pokoleń. To wspólne kulturowe dziedzictwo, zbliżające do siebie dwa sąsiadujące ze sobą kraje, które tworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Źródło: https://pfn.org.pl/

PODCASTY I GALERIE