Otwarcie i dyskusja wystawy „Narodziny miasta: przywileje władców dla Wilna” uczci urodziny Wilna

Wraz z dyskusją „Stolica w świadomości historii społeczeństwa litewskiego” w Wileńskiej Galerii Obrazów zostanie otwarta wystawa „Narodziny miasta: przywileje władców dla Wilna”. Przedstawia 11 władców litewskich od XV do XVIII wieku przywileje nadane dla Wilna, potwierdzające prawo magdeburskie. Wystawa ta jest czwartą częścią cyklu wystaw „Najważniejsze znaki historii miasta Wilna”, poświęconej 700-leciu Wilna.

zw.lt
Otwarcie i dyskusja wystawy „Narodziny miasta: przywileje władców dla Wilna” uczci urodziny Wilna

Fot. Lietuvos Nacionalinis Dailės Muziejus

Wystawić ważne dla miasta dokumenty postanowiono nie przez przypadek – w tym roku przypada 635. rocznica jak w 1387 roku 22 marca Wielki książę litewski i król polski Jagiełło nadał Wilnie prawo magdeburskie. Prawo to pozwalało mieszczanom na posiadanie władz miejskich (magistrat, własny sąd) oraz na samodzielne regulowanie handlu i rzemiosła, czyli miasto zyskało samorząd. Niestety przywilej Jagiełły zniknął w XX wieku w tajemniczych okolicznościach, więc na wystawie jest eksponowana jego kopia.

Przestrzeń wystawiennicza jest semantycznie podzielona na cztery pola tematyczne, które określają Wilno jako stolicę państwa: przestrzeń miejska, która ujawnia się w XVI-XX wieku planach Wilna; władze miejskie, na portretach są wileńscy urzędnicy miejskie oraz rysunki wileńskiego ratusza; ośrodek władzy politycznej państwa, który jest przedstawiany na rysunkach zamków wileńskich; duchowe centrum państwa, reprezentowane przez katedrę wileńską.

W tym roku zmieniono format wystawy. Do tej pory podczas obchodów Dnia Wilna wystawiono jeden eksponat o wyjątkowym znaczeniu dla stolicy, a w tym roku wystawionych jest 11 przywilejów. Zadecydowano o tym z następujących powodów: Po pierwsze, nie ma w 1387 r. przez Jagiełłę danego przywileju dla Wilna, dlatego ważne jest, aby pokazać zachowane, po drugie, przywileje, jako zbiór dokumentów prawnych, ujawniają troskę mieszkańców Wilna o zachowanie ich miejskich praw i wolności, a te wolności tworzą miejską tożsamość.

Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki zorganizowało wystawę wspólnie z Biblioteką im. Wrublewskiego Litewskiej Akademii Nauk i Biblioteką Narodową im. Martynasa Mažvydasa, które przechowują te bezcenne źródła historyczne.

Podczas udziału w wydarzeniach w muzeum należy nosić respirator.
Wymagany paszport możliwości.

Wystawa potrwa do 27 marca.

Kuratorzy wystawy: Remigijus Černius, Aistė Bimbirytė-Mackevičienė
Architekt: Dariusz Baliukevičius
Partnerzy: Biblioteka im. Wrublewskiego Litewskiej Akademii Nauk i Biblioteka Narodowa Litwy im. Martynasa Mažvydasa

PODCASTY I GALERIE