Otwarcie centrum usług rodzinnych „Jeden Przystanek” w Wilnie

SOS Stowarzyszenie Wiosek Dziecięcych otworzyło rodzinne centrum kryzysowe Jeden Przystanek, mające na celu pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

vilnius.lt
Otwarcie centrum usług rodzinnych „Jeden Przystanek” w Wilnie

fot. vilnius.lt

Jest to bezpieczna przystań dla rodzin w sytuacji kryzysowej, zapewniająca wieloaspektową pomoc w zaspokajaniu potrzeb dzieci i ich rodziców. Celem organizacji usług jest zapewnienie każdemu dziecku szansy na życie w szczęśliwej i kochającej rodzinie, pomoc rodzinom w godnym przetrwaniu i przezwyciężaniu życiowych kryzysów.

Usługi projektu skierowane są do mieszkańców miasta Wilna znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Centrum planuje świadczyć usługi: pracowników specjalnych, psychologów, specjalistów od uzależnień, prawników, psychiatrów, pedagogów. Przewiduje się organizowanie prewencyjnych wykładów lekarzy specjalistów, medytacji/relaksacji, zajęć rozwijania umiejętności rodzicielskich, intensywnej pomocy w zarządzaniu kryzysowym, w tym usługi tymczasowego zakwaterowania.

Więcej informacji oraz kontakty na stronie: Sos vaikų kaimai • Viena stotelė (sos-vaikukaimai.lt)

PODCASTY I GALERIE