Oświetlenie uliczne w Ciechanowiszkach i Michajłówce

W Ciechanowiszkach (gmina Zujuny) zostanie zrekonstruowana ulica Čekoniškių i zainstalowane oświetlenie uliczne. We wsi Michajłówka (gmina Rukojnie) zostanie zainstalowane tylko oświetlenie – informuje administracja rejonu wileńskiego.

zw.lt
Oświetlenie uliczne w Ciechanowiszkach i Michajłówce

Prace zostaną zrealizowane w ramach projektów „Uporządkowanie infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki gminy Zujuny rejonu wileńskiego” i „Odnowienie i rozwój oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka gminy Rukojnie rejonu wileńskiego”, które są realizowane w ramach sfer działalności „Odnowa wsi i podstawowe usługi na obszarach wiejskich” oraz „Wsparcie dla inwestycji małej infrastruktury wszystkich rodzajów”, środka „Wsparcie dla inwestycji w wiejski krajobraz kulturowy i przyrodniczy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekty są częściowo finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i budżetu Państwa Litewskiego. Prace uporządkowania infrastruktury drogi lokalnej we wsi Ciechanowiszki wynosi około 180 tys. euro, odnowa i rozbudowa oświetleniowych sieci inżynieryjnych we wsi Michajłówka będą kosztowały około 24 tys. euro.

Projekty planuje się zakończyć w 2019 roku.

PODCASTY I GALERIE