Oświadczenie Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie dotyczące aresztów Rodaków na Białorusi

Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie wydał oświadczenie dotyczące aresztów Rodaków na Białorusi.

zw.lt
Oświadczenie Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie dotyczące aresztów Rodaków na Białorusi

Fot. Joanna Bożerodska

Polacy na Białorusi zatrzymani za pielęgnowanie polskości! Mniejszości narodowe nie mogą być prześladowane. Mniejszości narodowe mają prawo swobodnego wyrażania, kultywowania i rozwijania tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej lub religijnej. Solidaryzujemy się z zatrzymanymi Polakami na Białorusi!

Łączymy się z wami ponad granicami! Jesteśmy pełni podziwu i szacunku wobec waszej niezłomnej postawy odnośnie kultywowania swego języka, kultury i religii, mimo, że ostatnio przeżywacie liczne prześladowania ze strony władz białoruskich.

Potępiamy ewidentne łamanie praw człowieka i norm mniejszości narodowych.

Apelujemy o zaprzestanie represji wobec Polaków. Polaków, mieszkających na Białorusi.

🇵🇱 Lenkai Baltarusijoje yra sulaikomi už lenkiškumo puoselėjimą! Tautinės mažumos negali būti persekiojamos.Tautinės…

Opublikowany przez Lenkijos institutas Vilniuje – Instytut Polski w Wilnie Czwartek, 1 kwietnia 2021
PODCASTY I GALERIE