Oświadczenie Teatru Polskiego „Studio” w Wilnie w sprawie prześladowań Polaków na Białorusi

Teatr Polski „Studio” w Wilnie wyraża głębokie oburzenie sposobem postępowania białoruskich władz wobec mniejszości polskiej na Białorusi.

zw.lt
Oświadczenie Teatru Polskiego „Studio” w Wilnie w sprawie prześladowań Polaków na Białorusi

fot. Joanna Bożerodska

Podkreślamy, że prześladowania, jakim poddawani są nasi Rodacy na Białorusi, stanowią ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz prawa międzynarodowego. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, każda mniejszość narodowa ma prawo do ochrony i kultywowania swojej tożsamości, języka ojczystego, kultury oraz tradycji.

Wyrażamy całkowitą solidarność z Polakami na Białorusi, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie represji i żądamy niezwłocznego uwolnienia działaczy ZPB.

Lila Kiejzik – kierownik artystyczny Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie
Edward Kiejzik – dyrektor administracyjny Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie

PODCASTY I GALERIE