Oświadczenie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“ potępia działania władz w Mińsku, wymierzone w społeczność Polaków na Białorusi.

zw.lt
Oświadczenie Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“

Józef Kwiatkowski/ Fot. Joanna Bożerodska

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami międzynarodowymi, każda mniejszość narodowa ma prawo do ochrony i kultywowania swojej tożsamości, języka ojczystego, kultury oraz tradycji. Ataki na polskie szkoły i nauczycieli, działalność Związku Polaków na Białorusi i jego kierownictwo, zasługują na szczególne potępienie.

Solidaryzując się z naszymi Rodakami na Białorusi, apelujemy o zaprzestanie szykanowania Polaków w tym kraju.

PODCASTY I GALERIE