Oświadczenie pomysłodawców zagospodarowania placu przy domu Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze

W nawiązaniu do informacji jaka ukazała się na portalu zw.lt/Radia znad Wilii, dotyczącej zagospodarowania placu przy domu Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze, pragniemy zamieścić jej uzupełnienie. Pomysł utrwalenia pamięci o Józefie Mackiewiczu na terenie Litwy zrodził się już pięć lat temu w toku dyskusji internautów na portalu „Kuriera Wileńskiego”.

zw.lt
Oświadczenie pomysłodawców  zagospodarowania placu przy domu Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze

Fot. Organizatorzy

Pomysłodawcami byli niżej podpisani. Aktywnym wsparciem służyła redakcja Kuriera Wileńskiego, a także internauci. Po bezskutecznych próbach uzyskania zgody na wmurowanie dwujęzycznej tablicy pamiątkowej w Wilnie, w budynku stanowiącym własność Archidiecezji Wileńskiej, w którym w okresie międzywojennym mieściła się redakcja „Słowa”, jesienią 2009 zwróciliśmy się w tej sprawie do władz samorządowych rejonu wileńskiego oraz do starostwa w Czarnym Borze. Po uzyskaniu wstępnej zgody na pomysł zagospodarowania terenu przyległego do domu, w którym mieszkał pisarz, dawny mieszkaniec Czarnego Boru, obecnie mieszkający w Bydgoszczy artysta malarz Jerzy Puciata, były Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, opracował projekt plastyczny całego przedsięwzięcia.

Pan Jerzy Puciata przekazał również Starostwu w Czarnym Borze cztery tablice poglądowe zawierające wizualizację projektowanego skweru. Warto wspomnieć także o udziale w staraniach aby to miejsce godnie zagospodarować, Pana Tadeusza Aszkielańca – starosty Czarnego Boru. W chwili obecnej dzięki aktywnym, społecznym wysiłkom niżej podpisanych oraz tych wymienionych w informacji którą uzupełniamy, projekt o dofinansowanie inicjatywy został złożony. Mamy nadzieję na jego pozytywne rozpatrzenie i wykonanie niezbędnych prac, jeszcze w tym roku.

Dziękujemy Centrum Oświaty i Rozwoju, a także Wspólnocie Wsi Starostwa Czarnego Boru za wsparcie nas przy tym projekcie. Korzystając z okazji upublicznienia tej inicjatywy przez portal Radia znad Wilii chcemy wyrazić zadowolenie z postępów na żmudnej drodze postępowania administracyjnego oraz uzyskania finansów w omawianej sprawie.

Rajmund Klonowski, Tomasz Samsel, Krzysztof Sidorkiewicz

PODCASTY I GALERIE