Oświadczenie PKD w sprawie pogróżek skierowanych przeciwko społeczności żydowskiej

Wczoraj Litewska Społeczność Żydowska ogłosiła, że zamyka wileńską synagogę i własną siedzibę na czas nieokreślony. Powodem są listy i telefony z pogróżkami, które nasiliły się po zdjęciu w Wilnie tablicy upamiętniającej Jonasa Noreikę - Generała Vėtrę oraz przemianowaniu alei im. Kazysa Škirpy - litewskich działaczy niepodległościowych, którzy jednak mają w swej biografii wątki antysemickie. Polski Klub Dyskusyjny wydał oświadczenie w sprawie tych wydarzeń. Publikujemy tekst oświadczenia w całości.

zw.lt
Oświadczenie PKD  w sprawie pogróżek skierowanych przeciwko społeczności żydowskiej

Fot. Joanna Bożerodska

W odniesieniu do niedawnych wydarzeń, które zaszły w Wilnie, a mianowicie przypadku anonimowych listów i telefonów z pogróżkami wobec współobywateli, Polski Klub Dyskusyjny wyraża stanowczy sprzeciw wszelkim działaniom mającym na celu zastraszanie społeczności żydowskiej.

Jednoznacznie wspieramy otwarte, pluralistyczne i integracyjne społeczeństwo, oparte na poszanowaniu podstawowych praw człowieka, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Uważamy przy tym, że zarówno mowa nienawiści, jak i wszelkie inne formy przemocy są niedopuszczalne, bez względu na to, wobec kogo są skierowane. Konsekwencje takich czynów mogą być bardzo poważne.

Apelujemy więc do organów państwa, by podjęły zdecydowane działania zmierzające do odnalezienia sprawców.

Wzywamy również przywódców politycznych i społeczeństwo, by sprawnie i bezkompromisowo reagowało na wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, aby się nie stały istotnym problemem społecznym.

To od nas wszystkich zależy w jakim kraju żyjemy.

PODCASTY I GALERIE