Oświadczenie mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza ws. zmian granic powiatu

W poniedziałek rząd zaaprobował proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmiany granic okręgów wileńskiego, uciańskiego i olickiego, aby w przyszłej perspektywie finansowej Litwa nie straciła 2,7 mld euro pomocy unijnej. Zgodnie z projektem rejon solecznicki prawdopodobnie zostanie włączony do okręgu olickiego. Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. Poniżej publikujemy tekst w całości.

salcininkai.lt
Oświadczenie mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza ws. zmian granic powiatu

Fot. zw.lt

W poniedziałek, 11 maja, w litewskiej prasie ukazała się informacja o zmianach granic powiatu wileńskiego, w związku z czym samorząd rejonu solecznickiego zostanie przyłączony do powiatu olickiego. O tych zamiarach władze samorządu rejonu solecznickiego nie były poinformowane i o planach rządu dowiedziały się tylko z mediów.

Na łamach mediów rząd uspokaja, że takie działania są niezbędne w celu przygotowania się do sytuacji, gdy Litwa przekroczy 75% średniego unijnego PKB i może być pozbawiona unijnego wsparcia jako mniej rozwinięty region. Twierdzi się, że bez zmian administracyjnych granic regionów na Litwie w okresie finansowym 2021-2028 Litwa może otrzymać do 2,7 mld euro mniej niż otrzymuje obecnie. Premier Algirdas Butkevičius zapewnia, że zmiany te nie będą miały wpływu na mieszkańców, nie ulegnie zmianie również praca urzędów.

Samorząd rejonu solecznickiego oświadcza, że takie projekty decyzji nie były uzgadniane z władzami samorządu rejonu solecznickiego. Rząd po raz kolejny zamierza decydować bez uwzględnienia zdania mieszkańców. Samorząd rejonu solecznickiego, ponad 100 km oddalony od Olity, dotąd nie miał żadnych relacji z powiatem olickim.

W opinii władz samorządu, proponowane zmiany są nieuzasadnione i pospieszne i zgodnie z obowiązującymi na Litwie aktami prawnymi mogą być przyjęte wyłącznie po przeprowadzeniu wśród mieszkańców ankietowania i po otrzymaniu orzeczenia Rady samorządu rejonu solecznickiego, zezwalającego na zmiany granic terytorialnych i przyłączenia samorządu do innego powiatu.

Zdzisław Palewicz,

PODCASTY I GALERIE