Oświadczenie Frakcji Polskiej przy Związku Wolności Litwy

Publikujemy całość oświadczenia powołanej w ramach Związku Wolności Litwy (lit. Lenkų frakcija Lietuvos Laisvės Sąjungoje) Polskiej Frakcji:

zw.lt
Oświadczenie Frakcji Polskiej przy Związku Wolności Litwy

Fot. FB/Lietuvos laisvės sąjunga I liberalai

Powołaliśmy Polską Frakcję w ramach Związku Wolności Litwy (lit. Lenkų frakcija Lietuvos Laisvės Sąjungoje), aby wspólnie włączyć się w pracę na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Litwy, wdrożenia praw mniejszości narodowych zgodnie ze standardami unijnymi i międzynarodowymi.

Frakcja stawia sobie za cele aktywizację polityczną i społeczną polskiej społeczności na Litwie, dbanie o język, oświatę i kulturę ojczystą Polaków, a przede wszystkim o rozwój otwartego dialogu między Polakami i Litwinami.

Realizując te cele oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację na Litwie będziemy aktywnie działali, aby prawo było przestrzegane i dostosowywane do potrzeb obywateli.

Będziemy dbali o przestrzeganie przez władze regulacji, konwencji, umów i porozumień unijnych, polsko-litewskich i międzynarodowych, w ten sposób dążąc do nawiązywania i rozwijania prawdziwie partnerskich relacji między naszymi narodami.

Polska Frakcja Związku Wolności Litwy w działalności na rzecz podstawowych praw obywatelskich jednoczy się ze wszystkimi obywatelami Litwy oraz organizacjami społecznymi i politycznymi, dla których demokracja i równość praw obywateli są najwyższymi wartościami w sprawnie działającym państwie demokratycznym.

Tradycje tolerancji, wielokulturowości, zgody i współpracy między narodami wywodzące się z Wielkiego Księstwa Rzeczypospolitej, jak i samej Rzeczypospolitej Obojga Narodów nie wygasły i będą kultywowane, o co też zamierza dbać Polska Frakcja Związku Wolności Litwy.

PODCASTY I GALERIE