Oświadczenie Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego w sprawie publikacji zw.lt

Zgodnie z artykułem 15 Ustawy o informowaniu społeczeństwa Republiki Litewskiej podajemy do Państwa wiadomości oświadczenie Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego w sprawie naszego artykułu. Z naszą odpowiedzią na to oświadczenie można zapoznać się poniżej.

zw.lt
Oświadczenie Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego w sprawie publikacji zw.lt

Fot. Roman Niedźwiecki

Oświadczenie Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego w sprawie rozpowszechnianej nieprawdziwych informacji na temat ambulatoriów w rejonie wileńskim przez portal zw.lt.

Oświadczamy, że przeanalizowaliśmy przytoczoną w artykule portalu www.zw.lt z 20 maja 2019 r. pt. „Rejon wileński likwiduje lokalne laboratoria medyczne. Lekarze oburzeni” informację. Informujemy, że opublikowana informacja w wielu miejscach zupełnie nie odpowiada rzeczywistości i wprowadza w błąd mieszkańców.

W artykule twierdzi się, że niby samorząd rejonu wileńskiego likwiduje kilka laboratoriów w rejonie wileńskim. To stwierdzenie absolutnie nie odpowiada rzeczywistości. Po pierwsze, w żadnym oświadczeniu, dokumencie czy w  przestrzeni publicznej nie mówiło się o likwidacji laboratoriów. Po drugie, opisane w artykule zmiany dotyczące organizacji pracy, to nie jest decyzja samorządu rejonu wileńskiego. To było żądanie Państwowej Służby Akredytacji Działalności Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia  (dalej – Służba Akredytacyjna). 26 marca 2019 r. Służba Akredytacyjna zażądała od instytucji publicznej Centralnej Przechodni Rejonu Wileńskiego (dalej – Przychodnia) do 30 maja usunięcia wszelkich usterek, w przeciwnym wypadku zostanie podjęta decyzja negatywna w sprawie licencji. Wstrzymanie licencji oznaczałoby wstrzymanie przez Przychodnię oświadczenia wszelkich usług z zakresu ochrony zdrowia.Jedną z usterek, na którą wskazała Służba Akredytacyjna i kazała ją usunąć, polegała na tym, że laboranci (pracujący w Niemieżu, Kowalczukach, Pogirach, Rudominie, Skojdziszkach oraz Czarnym Borze) mogą dokonywać badań tylko pod nadzorem lekarza lub biologa medycznego.

W tej sytuacji były dwa wyjścia: 1. Zatrudnić w sześciu laboratoriach biologów medycznych, którzy pracowaliby wspólnie z laborantami; 2. Przekazać pielęgniarkom wykonywanie badań w granicach ich kompetencji, które oceniałby lekarz rodzinny. Laborantom zaproponować przeniesienie do ich faktycznego miejsca pracy, czyli centralnego laboratorium w Wilnie, gdzie będą mogli pracować razem z biologami.

W artykule twierdzi się, że niby ani administracja samorządu rejonu wileńskiego, ani Przechodnia nie próbowały szukać rozwiązań i od razu zgodzili się z wynikami sprawozdania Służby Akredytacyjnej.

Przychodnia z tym problemem zetknęła się jeszcze w 2015 r., kiedy po długich negocjacjach Służba Akredytacyjna zezwoliła na tymczasową kontrolę laborantów na odległość. Niestety w tym roku Służba Akredytacyjna w sposób kategoryczny nie zezwoliła na kontrolę laborantów na odległość, ponieważ to jest sprzeczne z aktami prawnymi. Zdaniem Służby Akredytacyjnej badania muszą być wykonywane w granicach kompetencji lekarza rodzinnego lub przez laborantów wspólnie z biologiem medycznym.

Ta kwestia była aktywnie rozwiązywana. Odbyły się trzy spotkania Przechodni ze Służbą Akredytacyjną i jedno wspólne spotkanie przedstawicieli Służby Akredytacyjnej, Przechodni i przedstawicieli samorządu rejonu wileńskiego.

Po długich dyskusjach uzgodniono, że zatrudniania biologów medycznych jest niemożliwe, ponieważ brakuje specjalistów.

Dlatego została podjęta decyzja, aby zachować dotychczasowy dostęp do badań w ambulatoriach. Od 3 czerwca 2019 r. badania citto (ogólne badania krwi, CRB, ogólne badania moczu, glukoza) będą wykonywane tak jak dotychczas – w ciągu godziny przez lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę. Pozostałe planowe badania, tak jak dotychczas, byłyby transportowane do Wilna do centralnego laboratorium Przychodni, a ich wyniki lekarze rodzinni zobaczą w systemie informacyjnym tego samego dnia. Pacjenci nie będą musieli, wbrew temu co się twierdzi w artykule, z powodu badań jechać do Wilna.

W normie medycznej pielęgniarki jest zapisane, że pielęgniarka może wykonać na polecenie lekarza w ramach swych kompetencji odpowiednie do polecenia procedury i interwencje.

Poza tym odpowiednio będzie ocenione i zwiększone wynagrodzenie lekarzy i pielęgniarek z powodu większego wymiaru pracy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to zostaną wprowadzone nowe etaty. Administracja Przychodni dołoży wszelkich starań, aby jakość i dostępność dla pajentów usług w ambulatoriach nie ucierpiała.

Prosimy natychmiast o sprostowanie błędnej informacji, która została opublikowana na Waszym portalu informacyjnym zw.lt, uwzględniając wymienione przez Przychodnię uwagi. W przeciwnym razie będziemy musieli zwrócić się do organów praworządności.

Główny lekarz

Vida Žvirblienė

Odpowiedź portalu zw.lt na oświadczenie Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego

Nie zgadzamy się z zarzutami Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, jakoby w naszym artykule Rejon wileński likwiduje lokalne laboratoria medyczne. Lekarze oburzeni” zostały zawarte nieprawdziwe lub wprowadzające mieszkańców w błąd informacje. Artykuł został napisany na podstawie informacji uzyskanych od Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, Samorządu Rejonu Wileńskiego, Służby Akredytacyjnej oraz lekarzy ambulatoriów.

1.      W oświadczeniu Przychodni twierdzi się, że „od 3 czerwca 2019 r. badania citto (ogólne badania krwi, CRB, ogólne badania moczu, glukoza) będą wykonywane tak jak dotychczas – w ciągu godziny przez lekarza rodzinnego lub pielęgniarkę. Pozostałe planowe badania, tak jak dotychczas, byłyby transportowane do Wilna do centralnego laboratorium Przychodni, a ich wyniki lekarze rodzinni zobaczą w systemie informacyjnym tego samego dnia.” Przychodnia jednak nie wyjaśniła na jakiej podstawie prawnej lekarz rodzinny wykonywałby te badania, skoro – tak jak podaliśmy w artykule – norma medyczna dotycząca lekarza rodzinnego została znowelizowana uchwałą ministra z dnia 16 marca 2019 r., czyli tydzień przed publikacją sprawozdania Służby Akredytacyjnej. W obowiązującym tekście uchwały brak informacji, że lekarz rodzinny może wykonać badania laboratoryjne. Jest mowa tylko o tym, że może skierować na odpowiednie badania. Z pytaniem o możliwość przeprowadzenia odpowiednich badań przez lekarza rodzinnego redakcja zw.lt zwróciła się do Służby Akredytacyjnej, ale niestety przedstawicielka tej organizacji w swojej odpowiedzi ten wątek po prostu pominęła. Podobnie jak i Przychodnia w swoim oświadczeniu.

2.      Wbrew temu co się twierdzi w oświadczeniu Przychodni, iż podaliśmy, że „ani administracja samorządu rejonu wileńskiego, ani Przechodnia nie próbowały szukać rozwiązań” problemu, w rzeczywistości poinformowaliśmy, iż odbyły się spotkania w tej sprawie. Jednak ani samorząd, który jest założycielem przychodni, ani sama przychodnia nie próbowały zaskarżyć wniosków Służby Akredytacyjnej, chociaż – naszym zdaniem –  miały podstawę, bo zostały one oparte na niedziałającej już normie medycznej. Przychodnia w swoim oświadczeniu nie odniosła się do możliwości sądowego zaskarżenia sprawozdania Służby Akredytacyjnej.

3.      W oświadczeniu Przychodni twierdzi się też, że nieprawdziwe są informacje zawarte w naszym artykule, iż „samorząd rejonu wileńskiego likwiduje kilka laboratoriów w rejonie wileńskim”, gdyż formalną decyzję podjęła główna lekarka Przychodni i decyzja ta dotyczyła przeniesienia laborantów z ambulatoriów do centralnego laboratorium, a nie ich likwidacji. W rzeczywistości w tytule artykułu podaliśmy, że nie samorząd, a rejon wileński likwiduje laboratoria, a niewątpliwie Przychodnia jest częścią instytucji administracyjnych rejonu wileńskiego. Zaś w dalszej części artykułu zostało podane, kto i jaką podjął decyzję formalną w tej sprawie. Naszym zdaniem przeniesienie laborantów do centralnego laboratorium (trudno bowiem wyobrazić sobie laboratorium bez pracowników), uwzględniając wspomnianą wyżej nowelizację normy medycznej dotyczącej  lekarza rodzinnego, de facto oznacza likwidację laboratoriów. Oświadczenie Przychodni w tej sprawie wnosi więcej przejrzystości, jednak dalej nie wyjaśnia wszystkich wątpliwości.

Jesteśmy wdzięczni administracji Przychodni za zabranie głosu w dyskusji i podanie cennych szczegółów, które – gdyby zostały podane w odpowiednim czasie, tj. w odpowiedzi na nasze pytania przed napisaniem artykułu – na pewno przyczyniłyby się do większej wartości merytorycznej naszego tekstu.

Antoni Radczenko

redaktor zw.lt

PODCASTY I GALERIE