Ostatnie wręczenie dyplomów na polonistyce Uniwersytetu Edukologicznego

Na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbyło się dzisiaj wręczenie dyplomów absolwentom polonistyki. W tym roku wyjątkowo smutne, bo łzy w oczach wykładowcach i studentów wywołały tym razem nie sentymentalne wspomnienia o wspólnie spędzonych latach, a żal za czymś, co zdaje się przemija bezpowrotnie. Litewski Uniwersytet Edukologiczny przestaje istnieć - będzie działał w ramach Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie jako Akademia Oświaty, a los polonistyki nie jest do końca znany.

zw.lt
Ostatnie wręczenie dyplomów na polonistyce Uniwersytetu Edukologicznego

Fot. Joanna Bożerodska

Obecny na uroczystości wręczenia dyplomów konsul RP w Wilnie Marcin Zieniewicz dziękował wykładowcom za lata pracy i wkład w kształcenie polskich pedagogów w Wilnie. Jak podkreślił, ambasada z niepokojem patrzy na zamknięcie tego kierunku na Uniwersytecie Edukologicznym. Życzył jednak absolwentom podjęcia trudnej pracy nauczyciela i kształcenia przyszłych pokoleń w polskości.

Problemy wileńskiej polonistyki na Uniwersytecie Edukologicznym zaostrzyły się przed rokiem, kiedy w lipcu 2017 roku decyzją Ministerstwa Oświaty i Nauki RL została przerwana rekrutacja na kilkanaście kierunków o specjalizacji nauczycielskiej na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Dzięki interwencji polskiej placówki dyplomatycznej oraz niektórych polityków rekrutacja została wznowiona, udało się zebrać jednak zaledwie kilkuosobową grupę studentów. Zimą wskutek reformy uniwersytetów zapadła decyzja o połączeniu Uniwersytetu Edukologicznego z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.

Na razie nie wiadomo ostatecznie, na jakich zasadach będzie kontynuowało swoją działalność dotychczasowe Centrum Polonistyczne. Zimą podczas spotkań wysokiej rangi polityków polskich i litewskich ustalono, że polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego i Uniwersytetu Wileńskiego zostaną połączone, obecnie jednak nie zostały jeszcze podjęte kroki w tym kierunku. Według innych źródeł obecni studenci mogą podpisać umowy z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie i prawdopodobnie kontynuować studia w filii w Wilnie. Nabór na pierwszy rok polonistyki się nie odbywa.

Początki polonistyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym sięgają roku 1951, gdy w Nowej Wilejce powstał Instytut Nauczycielski, który miał kształcić nauczycieli różnych kierunków dla powstających na Wileńszczyźnie szkół polskich. To właśnie tu, w 1952 r., założona została również Katedra Języka i Literatury Polskiej. Pierwszymi pracownikami polonistyki zostały osoby, które ukończyły dwie najbardziej prestiżowe uczelnie tego kraju: Państwowy Uniwersytet im. M. Łomonosowa w Moskwie (Irena Kaszkarowa, Genadiusz Rakitski) oraz Uniwersytet Państwowy w Leningradzie (Anna Kaupuż, Margarita Lemberg, Helena Gustin, Maria Niedźwiecka).

W 1961 r. cały Wydział Polonistyki przeniósł się z Nowej Wilejki do Wileńskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Wieloletnim dziekanem tego wydziału, a następnie prodziekanem, gdy w 1969 r. polonistykę dołączono do Wydziału Języków Obcych, był historyk, weteran wojny, Polak pochodzący z Białorusi – Włodzimierz Czeczot. Funkcję kierownika Katedry Języka i Literatury Polskiej pełnili Anna Kaupuż oraz kilkakrotnie na to stanowisko był wybierany Genadiusz Rakitski. Pierwsza grupa polonistów mury tej uczelni opuściła w 1964 r.

Przełom lat 80. i 90. cechowały dynamicznie zachodzące w katedrze zmiany, m. in. nastąpiła naturalna wymiana kadry: wykładowcy starszego pokolenia odeszli na emeryturę, a ich miejsce zajęli w większości wychowankowie macierzystej polonistyki (Halina Turkiewicz, Romuald Naruniec, Irena Masojć, Krystyna Syrnicka, Henryka Sokołowska, Jan Sawicki) oraz pochodząca z Wileńszczyzny absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Barbara Dwilewicz.

Po latach dołączyli do nich Józef Szostakowski oraz Andrzej Baranow.

PODCASTY I GALERIE