Ostatnie przygotowania jasnogórskich paulinów do wizyty papieża Franciszka

Na Jasnej Górze trwają ostatnie przygotowania do wizyty papieża Franciszka. Doposażane są zbudowane na błoniach podesty i ołtarz. Z kolei bezpośrednim duchowym przygotowaniem do tego wydarzenia będzie rozpoczynająca się tam w poniedziałek nowenna.

PAP
Ostatnie przygotowania jasnogórskich paulinów do wizyty papieża Franciszka

Fot. PAP

Poniedziałek to też dzień rozpoczęcia zwiedzania jasnogórskiego sanktuarium przez młodzież z całego świata, która odwiedzi Polskę w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży (ŚDM) w Krakowie, w których udział weźmie papież Franciszek. 28 lipca uda się on z pielgrzymką na Jasną Górę, gdzie odprawi mszę św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

Rzecznik Jasnej Góry o. Sebastian Matecki podkreślił, że oprócz przygotowań całej organizacji uroczystości z papieżem, dla jasnogórskich paulinów bardzo ważną kwestią jest też wewnętrzne przygotowanie się na tę okazję.

„Chcemy tę wizytę Ojca Świętego przeżyć w duchu wiary, jako odwiedziny nie tylko jakieś wielkiej osobistości, głowy państwa, ale przede wszystkim namiestnika Chrystusa, następcy św. Piotra, dlatego podejmujemy modlitwę” – powiedział.

I choć modlitwa w intencji papieża prowadzona jest tam nieustannie od kilkudziesięciu lat, to bezpośrednim przygotowaniem duchowym na zbliżające się wydarzenia będzie rozpoczynająca się w poniedziałek i trwająca dziewięć dni nowenna.

„Chcemy tą modlitwą czuwań nocnych objąć wszystkie intencje papieża – to, co będzie miało miejsce w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i to, co będzie się działo na Jasnej Górze i we wszystkich innych miejscach, które papież nawiedzi (…). Mamy nadzieję, że Ojciec Święty zechce ten dar przyjąć i będzie on owocny nie tylko dla papieża, ale także dla nas” – zaznaczył przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.
Jak wskazał o. Matecki, ta wieczorna modlitwa rozpoczynać się będzie od Apelu Jasnogórskiego, następnie różne zgromadzenia zakonne będą prowadzić czuwanie, a całość zakończy msza o północy w Kaplicy Cudownego Obrazu. Wyjątkiem będzie ostatnie nabożeństwo w przededniu wizyty papieża, które z powodu zamknięcia na ten czas klasztoru odprawione zostanie na zewnątrz sanktuarium.

Na kilka dni przed wizytą Franciszka, jasnogórskich paulinów czekają również ostatnie przygotowania organizacyjne. Chodzi głównie o dalsze prace wokół ołtarza na szczycie, na jasnogórskich błoniach, skąd papież przewodniczyć będzie uroczystości.

Te prace to m.in. wyposażenie w krzesła zbudowanych na tę okazję podestów, doposażenie samego ołtarza w meble, kwestie dekoracji ołtarza, a także dalsze próby jasnogórskich zespołów i ostateczne ustalenia, co do przebiegu samej liturgii.

Niebawem mają też być gotowe nowe dwa trony papieskie. Pierwszy z nich znajdzie się w kaplicy, a drugi na ołtarzu na jasnogórskim szczycie. Jak zaznaczył o. Matecki, trony „zarówno artystycznie, jak i gabarytowo” dostosowane są do osoby papieża. Będą bowiem proste, funkcjonalne i wygodne – dodał.

ŚDM odbędą się od 26 do 31 lipca w Krakowie i okolicy. Kilka dni wcześniej młodzież z całego świata spędzi w poszczególnych diecezjach na terenie całego kraju.

PODCASTY I GALERIE