„Orły nie wchodzą po schodach”. Warsztaty dla nauczycieli

W dniach 7-8 lipca 2015 roku w Domu Polskim odbyły się warsztaty “Orly nie wchodzą po schodach czyli uczeń zdolny w rzeczywistości szkolnej” poświęcone tematyce pracy z uczniem zdolnym. Zorganizowane zostały wspólnie przez Akademię Pedagogiki Specjalnej, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” oraz Macierz Szkolną.

zw.lt
„Orły nie wchodzą po schodach”. Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty poprowadziła dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Akademia od kilkudziesięciu lat jest aktywnie zaangażowana w propagowanie idei pedagogiki zdolności; realizuje projekty naukowo-badawcze i edukacyjne w tym zakresie, kształci pedagogów zdolności, jej pracownicy są autorami wielu publikacji poświęconych tej tematyce.
Na warsztatach zgromadziło się blisko 70 nauczycieli polskich szkół Wileńszczyzny – jak się okazało temat zajęć jest ważny dla wielu pedagogów. Dotychczasowe doświadczenia nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi są głównie intuicyjne. Sama forma warsztatów pozwoliła na ujawnienie się wielu przeszkód, które stają na drodze skutecznych oddziaływań szkoły. Do głównych należy zaliczyć wszelkiego rodzaju braki: czasu, sprzętu, narzędzi, motywacji czy wiedzy i kompetencji. Jednocześnie jednak uczestnicy zajęć wyrażają wiele entuzjazmu do tego, by braki te niwelować i poszukiwać atrakcyjnych form pracy z uczniem, w tym z uczniem zdolnym.

Potwierdziły się intuicje organizatorów, o konieczności wsparcia polskich pedagogów w zakresie pracy ze zdolnymi dziećmi i młodzieżą, a to w dalszych działaniach zaprocentuje kolejnymi inicjatywami w tym zakresie.
Finałem zajęć było rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu oraz upominków książkowych przekazanych przez Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej, Profesora Jana Łaszczyka.

Po warsztatach odbyło się także spotkanie przedstawicieli Forum „Korona” – panów Bernarda Niewiadomskiego i Andrzeja Łuksza z dyrektorami polskich szkół oraz przedstawicielami szkolnictwa wyższego i samorządów. Spotkanie to pozwoliło na ujawnienie potrzeb i możliwości wybranych placówek w zakresie pracy na rzecz uczniów zdolnych. Ważnymi ustaleniami są konkretne propozycje dotyczące:

– wyjazdu do szkół salezjańskich w Polsce, celem poznania metodyki pracy w tych placówkach;
– zorganizowania dla uczniów szkół polskich konkursu mini firm uczniowskich;
– zorganizowania wakacyjnego obozu dla uczniów uzdolnionych;
oraz
– konieczności podjęcia działań systemowych w tym zakresie;
– poszukiwania środków finansowych wspierających działania szkół w omawianej tematyce.
Warto podkreślić wagę takiego spotkania, które jest przejawem chęci współpracy przedstawicieli różnych środowisk polskich w zakresie zwiększenia poziomu edukacji dzieci i młodzieży.

PODCASTY I GALERIE