Orędzie prezydenta Gitanasa Nausėdy na 2020 r.

"Budujmy wzajemny szacunek, wznieśmy się ponad wąskie osobiste interesy i dojdźmy do zgody, ponieważ nasze państwo tego potrzebuje. Tylko to pozwoli nam zbudować na Litwie przytulny, wspólny dom dla nas i naszych dzieci" - powiedział przezydent Gitanas Nausėda.

Orędzie prezydenta Gitanasa Nausėdy na 2020 r.

Fot. Lrp.lt/

Drodzy mieszkańcy Litwy!

Składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego – 2020 roku!

Wkrótce będziemy obchodzić 30. rocznicę przywróconej Niepodległości, a więc możemy być dumni z dotychczasowych osiągnięć i z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Żeby jednak nasze oczekiwania urzeczywistniły się, musimy stanąć ramię w ramię, bardziej ufać sobie nawzajem i jednocześnie dążyć do sprawiedliwości i lepszego życia.

Tylko działając wspólnie możemy przezwyciężyć pojawiające się trudności.

Budujmy wzajemny szacunek, wznieśmy się ponad wąskie osobiste interesy i dojdźmy do zgody, ponieważ nasze państwo tego potrzebuje. Tylko to pozwoli nam zbudować na Litwie przytulny, wspólny dom dla nas i naszych dzieci.

Niech ten rok zainspiruje nas do troszczenia się o siebie nawzajem!

Szczęśliwego Nowego Roku!

Gitanas Nausėda
Prezydent Republiki Litewskiej

PODCASTY I GALERIE