Opłata za parking przy pomocy komórki

Samorząd miasta Wilna wdrożył nowy system „Start-Stop”, aby ułatwić kierowcom opłatę za parking. Dokonać opłaty za parking będzie można wysyłając SMS pod numerem1332, albo przy pomocy aplikacji na smartfony „m.Parking”.

zw.lt
Opłata za parking przy pomocy komórki

Fot. vilnius.lt

„Mamy nadzieję, że z nowego i bardziej wygodnego systemu będzie korzystało jak najwięcej kierowców” – powiedziała Indrė Jakaitytė, radna miasta Wilna i inicjatorka projektu.

Wcześniej również można było płacić przy pomocy komórki, trzeba było jednak zawczasu wybrać czas postoju. Odtąd kierowcy zapłacą za realny czas postoju. Jeśli kierowca zatrzymał się na 12 minut, to zapłaci dokładnie za 12-minutowy postój, a nie, jak kiedyś, za 20-minutowy.

Jak używać nowej aplikacji, można zobaczyc na stronie www.m-transportas.lt.

PODCASTY I GALERIE