Opieki Ostrobramskie 2022

W dniach 12-20 listopada w Wilnie odbywać się będzie tradycyjny Odpust Opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. W tym roku odpust nosi nazwę Salve Regina (Zdrowaś Królowo). Historia tej modlitwy do Najświętszej Maryi Panny jest stara i wspaniała. Od 1020 r. aż do śmierci w 1054 r. w klasztorze na wyspie Reichenau mieszkał syn hrabiego Altshausena, który zwał się Herman (Hermann von Altshausen), mnich, kapłan, opat i uczony XI wieku. Niemal od urodzenia był sparaliżowany, przez co otrzymał przydomek Skurczony, cierpiał na okropne bóle. Herman, który jeszcze żył i nazywany był błogosławionym, niezmiernie kochał Matkę Bożą Maryję. Wiele godzin spędził przy Jej ołtarzu, modląc się o pomoc w znoszeniu bólu i cierpienia. Jedną z jego ulubionych modlitw była Salve Regina, do której skomponował muzykę w 1048 roku.

zw.lt
Opieki Ostrobramskie 2022

fot. Roman Niedźwiecki

Najświętsza Maryja Panna, będąc Królową Nieba dla każdego ze swoich dzieci, hojnie wynagradza swoją szczególną łaską i miłością tych, którzy pilnie ją wzywają. Dlatego z najgłębszą szczerością pozdrawiamy naszą Matkę, Najświętszą Maryję Pannę: Salve Regina! Z całą ufnością zwróćmy się do Królowej Nieba, miłosiernej Matki Ostrobramskiej, powierzmy Jej wszystkie nasze troski, prośmy Ją, aby chroniła całą ludzkość, ratowała ją od wszelkich niebezpieczeństw podczas odpustów Jej Opieki.

Każdy Dzień Odpustu ma swoje motto, którym jest inny werset modlitwy Salve Regina. Zapraszamy uczestników Odpustu i wszystkich wierzących do refleksji nad każdym z nich, do odkrycia dla siebie ważnych duchowych wglądów, znalezienia nadziei dla siebie i wniesienia jej do swojego otoczenia. Przydatna do tego może być Księga odpustów, którą można nabyć w zakrystii kościoła św. Teresy, która zawiera przykład medytacji wersetu na każdy dzień i zawiera program odpustowy.

W niedzielę 13 listopada o godz. 11:00 i 13:00 biskupi litewscy odprawią Mszę Świętą przy otwartym oknie kaplicy Ostrej Bramy.

Jak co roku podczas tegorocznego odpustu będą odmawiane modlitwy za litewskie wojsko, policję, kościelne posługi charytatywne, rodziny, rolników, rzemieślników, księży, członków życia konsekrowanego, litewskich seminarzystów, pracowników mediów, dzieci, nauczycieli, katechetów, urzędników, polityków i chorych, lekarzy, pielęgniarki, emigrantów, młodzież.

Codziennie, z wyjątkiem niedzieli, Msza Święta będzie sprawowana w językach obcych. Odpust zakończy się 20 listopada uroczystą Mszą świętą odprawioną przez arcybiskupa wileńskiego metropolity Gintarasa Grušasa.

W niedziele o godz. 11:00 i 13:00 Msza Święta będzie odprawiana przy otwartym oknie kaplicy Ostrej Bramy, codziennie o godz. 11:00 i 19:00 Msza Święta będzie odprawiana przez radio Marijos, a o godz. 13:00, Msza Święta będzie odprawiana na antenie radia „Znad Wilii”. Transmisja nabożeństwa odpustowego będzie również dostępna na stronie internetowej parafii www.ausrosvartai.lt

Podczas odpustu, w Centrum Pielgrzyma, mieszczącym się w odrestaurowanej krypcie kościoła św. Teresy, codziennie w godzinach od 10:00 do 19:00 będzie można porozmawiać z bliskimi, przyjaciółmi lub sąsiadami, obejrzeć obrazy słynnych białoruskich sanktuariów Matki Boskiej wystawionej tutaj i spotkać tkaczy wstążek.

W zakrystii kościoła można kupić piękne pocztówki z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej i kalendarzem 2023.

CODZIENNY PROGRAM OPIEK

godz. 06:30 – Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
godz. 07:30 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
godz. 08:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
godz. 08:00 – Godzinki ku czci NMP w kościele (w jęz. polskim)
godz. 09:00 – Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
godz. 10:30 – Nowenna i modlitwa za kapłanów w kościele (w jęz. litewskim)
godz. 11:00 – Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)
godz. 13:00 – Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
godz. 15:00 – Msza św. w kościele
godz. 16:00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. polskim)
godz. 17:00 – Msza św. w kościele (w jęz. polskim)
godz. 17:00 – Msza św. w kaplicy Ostrobramskiej (w językach obcych)
godz. 18:00 – Akatyst ku czci NMP w kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim)
godz. 19:00 – Msza św. w kościele (w jęz. litewskim)

SOBOTA, 12 LISTOPADA
Inauguracja Odpustu

godz. 16:00 – Różaniec. W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. litewskim i polskim)
godz. 17:00 – Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele (w jęz. litewskim i polskim)
godz. 18:00 – W intencji parafii i nawiedzających świątynię. W kościele (w jęz. litewskim i polskim)

NIEDZIELA, 13 LISTOPADA
II Dekanat Wilna

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji Litwy. Celebrują Biskupi Litwy. W kaplicy Ostrobramskiej
godz. 17:00 – W intencji członków kół Żywego Różańca. W kościele

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA
Dekanat Orański

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji seniorów. W kościele
godz. 15:00 – W intencji Domowego Kościoła. W kościele
godz. 17:00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. niemieckim)
godz. 17:00 – W intencji rolników i rzemieślników. W kościele

WTOREK, 15 LISTOPADA
Dekanat Święciański i Ignaliński

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji uchodźców i migrantów. W kościele
godz. 17:00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. włoskim)
godz. 17:00 – W intencji pracowników mediów. W kościele
godz. 22:00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

ŚRODA, 16 LISTOPADA
Dekanat Solecznicki

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji kapłanów, osób konsekrowanych. W kościele
godz. 15:00 – W intencji wiernych z Ukrainy. W kościele (w jęz. ukraińskim)
godz. 17:00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. angielskim)
godz. 17:00 – W intencji licznych powołań. W kościele

CZWARTEK, 17 LISTOPADA
Dekanat Trocki

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji uczniów, pedagogów i wychowawców. W kościele
godz. 17:00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. hiszpańskim)
godz. 17:00 – W intencji polityków i urzędników państwowych. W kościele

PIĄTEK, 18 LISTOPADA
Dekanat Kalwarii Wileńskiej

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji pracowników służby zdrowia. W kościele
godz. 15:00 – W intencji chorych. W kościele
godz. 17:00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. francuskim)
godz. 17:00 – W intencji hospicjum. W kościele

SOBOTA, 19 LISTOPADA
Dekanat Nowej Wilejki

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji rodzin. W kościele
godz. 15:00 – W intencji pielgrzymów i wiernych z Białorusi (w jęz. białoruskim)
godz. 17:00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w jęz. rosyjskim)
godz. 17:00 – W intencji harcerzy. W kościele
godz. 22:00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

NIEDZIELA, 20 LISTOPADA
I Dekanat Wilna

godz. 06:30 – W kościele
godz. 09:00 – W kościele
godz. 13:00 – W intencji Archidiecezji Wileńskiej. W kaplicy Ostrobramskiej
godz. 17:00 – W intencji uczestników Odpustu. W kościele

PODCASTY I GALERIE