Opieka społeczna na zasadzie rodziny: dwa kolejne wspólnotowe domy opieki dla dzieci w gminie Niemenczyn

15 kwietnia we wsi Pilakolnie (gm. Niemenczyn) odbyła się uroczystość otwarcia nowego wspólnotowego domu dziecka, w którym zostanie zapewnione ciepłe schronienie i pełne miłości środowisko dzieciom, które utraciły opiekę rodziców.

vrsa.lt
Opieka społeczna na zasadzie rodziny: dwa kolejne wspólnotowe domy opieki dla dzieci w gminie Niemenczyn

„Cieszę się z pomyślnie zakończonego projektu, który zapewnia rozwój sieci wspólnotowej opieki zastępczej na terenie rejonu wileńskiego, zwiększa udział usług społecznych świadczonych w samorządzie, zapewnia podopiecznemu dziecku odpowiednie warunki życia i środowisko, promuje ich niezależność i uczestniczenie w społeczeństwie.

Po realizacji tego projektu w rejonie wileńskim nie zostało już instytucjonalnych domów opieki dla dzieci – dzieci są umieszczane w małych, przytulnych wspólnotowych domach opieki” – powiedział Robert Duchniewicz, mer samorządu rejonu wileńskiego.

Mer R. Duchniewicz i dyrektor PP „Centrum społeczne dla dzieci i młodzieży” Jurgita Pukienė przecięli symboliczną wstęgę otwarcia wspólnotowych domów opieki dla dzieci. Ks. Arūnas Kesilis, proboszcz parafii pw. Michała Archanioła w Niemenczynie, poświęcił wspólnotowy dom opieki dla dzieci i prosił o błogosławieństwo Boże dla tych, którzy w nim pracują i mieszkają.

W nowych wspólnotowych domach zastępczych można już usłyszeć radość i gwar dzieci – w obu domach mieszka 16 dzieci, które z radością powitały przybyłych gości.

W ceremonii otwarcia uczestniczyły także Krystyna Malinowska, kierowniczka Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dzieci Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz st. specjalistka Wydziału Inwestycji Joanna Trusewicz.

W ramach projektu „Rozwój Sieci Wspólnotowych Domów Opieki nad Dzieckiem na Terenie Rejonu Wileńskiego” w gminie Niemenczyn wybudowano i wyposażono dwa domy mieszkalne, z których każdy pomieści nie więcej niż 8 dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej. Jeden z domów jest przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.

Wspólnotowe domy opieki dla dzieci powstały w gminie Niemenczyn, gdzie dzieci będą miały możliwość samodzielnego dotarcia pieszo do wielu instytucji: szkoły, przedszkola, centrum opieki dla dzieci. Jest to szczególnie istotne w kontekście ich aktywnego udziału w życiu społecznościowym, wydarzeniach miejskich i działaniach związanych z edukacją nieformalną.

Dzięki temu projektowi Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa udział usług społecznych świadczonych we wspólnocie, przechodząc z opieki instytucjonalnej na usługi społeczne. Celem jest, aby dzieci żyły w środowisku możliwie najbliższym rodzinie. Ważne jest zapewnienie bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym dzieci mogą się rozwijać, uczyć i sensownie spędzać wolny czas. Wspólnotowe domy opieki nad dziećmi zapewnią i zorganizują usługi dla dzieci, odpowiadające ich indywidualnym potrzebom i promujące niezależność dzieci.

Projekt był realizowany zgodnie z Programem Działań Inwestycyjnych Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020, priorytetem 8 „Zwiększenie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działaniem wykonawczym nr 2014-2020. 08.1.1-CPVA-V-427 „Restrukturyzacja opieki instytucjonalnej: inwestycje infrastrukturalne”.

Projekt został zrealizowany przez Samorząd Rejonu Wileńskiego wspólnie z partnerem projektu PP „Centrum społeczne dla dzieci i młodzieży” przy wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wartość projektu – 490 tys. euro. Całość środków została przeznaczona z ww. funduszu.


W 2021 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego otworzył dwa nowe społeczne domy opieki dla dzieci w osiedlu Bendorėliai. Wtedy Samorząd przeznaczył 520 tys. euro ze środków budżetu oraz zakupił dwa domy mieszkalne wraz z działką pod działalność wspólnotowych domów dziecka. Tutaj dla dzieci, pozostawionych bez opieki, utworzono 16 miejsc (po 8 w każdym domu).

Jesienią 2023 r. otwarto wspólnotowy dom dziecka w Rukojniach, w którym osiedliło się 7 małoletnich dzieci pozostawionych bez opieki rodziców.

Obecnie na terenie rejonu wileńskiego bez opieki rodzicielskiej pozostaje 211 dzieci, z czego 153 znajduje się pod opieką rodzin, 4 – w pieczy zastępczej, 50 dzieci przebywa w placówkach opieki społecznej, 4 – w rodzinach dyżurnych kuratorów.

PODCASTY I GALERIE