Operacja „Ostra Brama”. „ Zapalimy znicze nad grobami”

,,Zakupiliśmy półtora tysiąca sadzonek biało-czerwonych pelargonii, które będą posadzone wszędzie tam, gdzie są zachowane groby i zapalimy znicze’’ – opowiedział o obchodach poświęconych operacji „Ostra Brama” dla Radia „Znad Wilii’’ prezes Związku Polaków na Litwie, Michał Mackiewicz.

zw.lt
Operacja „Ostra Brama”. „ Zapalimy znicze nad grobami”

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej wspólnie z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także z udziałem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego oraz Nowogródzkiego zaprasza na uroczystości w dniach od 5 do 8 lipca, które będą poświęcone 70. rocznicy operacji Wojskowej „Ostra Brama” w Wilnie.

Operację „Ostra Brama” rozpoczęły 7 lipca 1944 oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”, w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. Plan operacji został opracowany w marcu 1944 przez sztab okręgu wileńskiego – zakładał on zdobycie miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK.

Szczegółowy program obchodów:

6 lipca
– godz. 9.00 – Msza św. w kościele św. Teresy i modlitwa w Kaplicy Ostrobramskiej;
– godz. 12.00 – uroczyste składanie kwiatów na cmentarzu na Rossie;
– godz. 15.30 – otwarcie wystawy fotograficznej Jerzego Karpowicza „Miejsca pamięci narodowej na Ziemi Wileńskiej”;
– godz. 16.00 – uroczysta akademia w Domu Polskim w Wilnie.

7 lipca
– godz. 10.00 – uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku w Boguszach i o godz. 11.00 – na grobach żołnierzy AK w Skorbucianach (wyjazd od DP w Wilnie o godz. 9.00);
– godz. 10.00 –złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku w Krawczunach przez kombatantów i gości z Polski;
– godz.12.00 – uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Kalwarii Wileńskiej;
– godz. 14.00 – uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Kolonii Wileńskiej przez delegację ZPL;
– godz. 16.30 – oddanie hołdu żołnierzom AK przy steli upamiętniającej 70. rocznicę operacji „Ostra Brama” w Alei Pamięci Narodowej w Zułowie przez delegację ZPL i wieczornica z udziałem Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie;
– godz. 17.00 – Msza.św., złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w Kolonii Wileńskiej przez kombatantów i gości z Polski.

13 lipca
– godz. 15.00 – Msza św. i oddanie hołdu żołnierzom AK przy pomniku w Krawczunach – uroczystość tradycyjnie organizowana przez Oddział ZPL rejonu wileńskiego.

PODCASTY I GALERIE