Olimpiada Języka Polskiego: Syrokomlówka zgarnęła wszystkie nagrody

W Gimnazjum im. Joachima Lelewela zakończyły się dzisiaj (7 lutego) zawody II stopnia XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wszystkie trzy pierwsze miejsca powędrowały do uczennic z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.

Olimpiada Języka Polskiego: Syrokomlówka zgarnęła wszystkie nagrody

Fot. Roman Niedźwiecki

W tym roku w miejskiej olimpiadzie wzięło udział 10 uczestników. „Wisława Szymborska powiedziała: nie ma rozpusty większej niż myślenie. Chcę wam powiedzieć i podziękować, że w ciągu tych dwóch dni mogliśmy zanurzyć się w tej rozpuście. Pierwszego dnia czytając wasze eseje interpretacyjne. Największą popularnością cieszył się wiersz Leopolda Staffa „Polsko, ty nie jesteś już niewolnicą!”. Chcę powiedzieć, że jesteśmy spokojni za was. Poradziliście sobie naprawdę z trudnym zadaniem, z niełatwym tekstem, bardzo głębokim i metaforycznym. Przyjemnie było stwierdzić, że widzieliśmy w was osoby, które są świadome kim są, do którego narodu przynależą i jakiego państwa są obywatelami” – pogratulowała uczestnikom Danuta Szejnicka i życzyła zwycięzcom „połamania pióra na kolejnych etapach”.

„Bycie olimpijczykiem to wielki zaszczyt. (…) Język polski to nie tylko prawidłowe pisanie, to nie tylko gramatyka, to nie tylko poprawne mówienie. Moim zdaniem język polski to okienko otwierające świat, ponieważ przez język ojczysty poznajemy świat” – dodał Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej.

Olimpiada trwała dwa dni i składała z dwóch etapów pisemnego (wypracowanie, testy) oraz ustnego. Nagrody dla laureatów ufondowały Ambasada RP, samorząd stołeczny, ZPL, Macierz Szkolna.

Przewodniczącą komisji oceniającej była Danuta Szejnicka (Gimnazjum im. Jana Pawła II), a członkami komisji Henryka Sokołowska, Halina Turkiewicz, Wanda Andruszaniec, Łucja Minowicz, Stanisław Wielisiejczyk.

Laureaci:
1. miejsce Dorota Sokołowska (Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina)
2. miejsce Ewa Mincewicz (Gimnazjum Władysława Syrokomli, nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina)
3. miejsce Diana Sylwia Kwakszys (Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, nauczycielka Danuta Korkus).

PODCASTY I GALERIE