Olimpiada Języka Polskiego: Nie zapominajcie, że jesteście najlepsi

W Gimnazjum im. Joachima Lelewela rozpoczęły się zawody II stopnia XXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Konkurs potrwa dwa dni.

zw.lt
Olimpiada Języka Polskiego: Nie zapominajcie, że jesteście najlepsi

Fot. Joanna Bożerodska

„Bardzo jest miło gościć w murach gimnazjum tych najlepszych z języka polskiego i literatury. Każdy z was odczuwa teraz pewien niepokój. Sądzę, że musicie tym nie przejmować się, bo jesteście fajni. To, że tutaj trafiliście już musicie być dumni. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście najlepsi. Więc życzę wam ciekawych tematów i mądrych myśli” – powitała uczestników olimpiady Edyta Zubel, dyrektorka gimnazjum.
„Bardzo się cieszę, że jestem tutaj razem z wami. Bardzo się cieszę, że pielęgnujecie waszą kulturę i tradycje. Chciałbym życzyć pomyślności wszystkim uczestnikom” – dodał Marius Labanauskas z Działu Kształcenia Samorządu Miasta Wilna.

Olimpiada będzie się składała z dwóch etapów. 6 lutego odbędzie się część pisemna (wypracowanie plus testy językowe), a we środę odbędzie się część ustna.

Mottem tegorocznej olimpiady jest cytat ze Zbigniewa Herberta: Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

Uczestnicy miejskiej olimpiady mają do wybory następujące tematy wypracowania:
Interpretacja wiersza Seweryna Goszczyńskiego „Wyjście z Polski;
Interpretacja wiersza Leopolda Staffa „Polsko, nie jesteś już niewolnicą!”;
Interpretacja porównawcza fragmentu epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” i wiersza Zbigniewa Herberta „Ręce moich przodków”;
Interpretacja fragmentu powieści Olgi Tokarczuk „Prawiek i inne czasy”.

Przewodniczącą komisji oceniającej jest Danuta Szejnicka (Gimnazjum im. Jana Pawła II), a członkami komisji Henryka Sokołowska, Halina Turkiewicz, Wanda Andruszaniec, Łucja Minowicz, Stanisław Wielisiejczyk.

PODCASTY I GALERIE