Okińczyc, Widacki, Rybak wśród nagrodzonych za zasługi dla Wilna i Narodu

We wtorek wieczorem w kościele uniwersyteckim św. Janów w Wilnie odbyła się ceremonia, podczas której zostały nagrodzone osoby zasłużone dla wielokulturowego i wielonarodowego państwa litewskiego. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się również Polacy Czesław Okińczyc, Jan Widacki i Józef Rybak.

zw.lt

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą za obrońców wolności oraz osoby odznaczone, które już odeszły. Medale I-ego i II-iego stopnia „Za zasługi dla Wilna i Narodu” zostały wręczone dla wybitnych i zasłużonych działaczy społecznych, którzy przez swoją działalność służyli dla dobra Wilna, całego narodu, państwa litewskiego.

„To bardzo symboliczna kategoria: być Polakiem, mieszkańcem Wilna oraz przedstawicielem narodu litewskiego. Od początku swojego świadomego życia miałem czterech wielkich nauczycieli, rozrzuconych po całym świecie. To byli moi rodacy. Jeden z nich to redaktorem czasopisma „Kultura” Jerzy Giedroyć, który mieszkał w Paryżu. On właśnie głosił dla całego świata że Litwa, wchodząca wówczas w skład ZSRR, powinna być postrzegana jako odrębne, wkrótce mające się uniezależnić państwo. Innym nauczycielem jest redaktor Jan Nowak Jeziorański, który zrobił wszystko, żeby pomóc Litwie wstąpić do NATO. Został on obywatelem honorowym Litwy. Trzecim moim rodakiem, od którego zaczerpnąłem szczególnie dużo siły w walce o niepodległość Litwy, był prof. Zbigniew Brzeziński- wielki przyjaciel Litwy, który również otrzymał szereg odznaczeń od państwa litewskiego. Czwartym nauczycielem był papież Jan Paweł II. Miałem zaszczyt w imieniu Sejmu Litewskiego w miesiąc po odzyskaniu niepodległości odwieźć mu Akt Niepodległości, prosząc o błogosławieństwo”- podczas wręczenia odznaczeń powiedział Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy i prezes Radia „Znad Wilii” Czesław Okińczyc.

Za zasługi dla odrodzenia i umocnienia niepodległości Litwy Czesławowi Okińczycowi został wręczony medal I-ego stopnia. Czesław Okińczyc jest sygnatariuszem Aktu Niepodległości Litwy, prawnikiem, dyplomatą, przedsiębiorcą, społecznikiem, filantropem, założycielem i prezesem Radia „Znad Wilii”.

Odznaczenie I-ego stopnia otrzymał również dyplomata polski, pierwszy ambasador RP na Litwie po odzyskaniu Niepodległości, który przez wiele lat zabiegał o polepszenie relacji polsko-litewskich, Jan Widacki. Został odznaczony za wieloletnią działalność na rzecz dwustronnych relacji polsko-litewskich oraz krzewienie miłości, szacunku i wierności dla Litwy i jej mieszkańców.

„Jestem naprawdę zaszczycony i wzruszony. Będąc tu w kościele powinniśmy też pomyśleć o jakimś elemencie duchowym, który w tym wszystkim jest. Przyjechałem do was z Krakowa, z drugiej jagiellońskiej stolicy. Katedra wileńska jest pod wezwaniem św. Stanisława, który zginał w Krakowie i tam został pochowany. Dzisiaj jesteśmy w kościele, z którym bardzo związany był Piotr Skarga. Tak się złożyło, że ja w Krakowie byłem ochrzczony i brałem ślub w kościele, w którym Piotr Skarga jest pochowany. Można obok tych realnych więzi, które łączą naród polski i litewski, wymienić szereg więzi duchowych, które może nie są na co dzień pamiętane, ale one również nadają sens naszemu braterstwu”- mówił Jan Widacki.

Odznaczenia za działalność społeczną, z inicjatywy kilku organizacji społecznych, są wręczane od 2009 roku. Przewodniczącym komisji jest ks. Tomas Šernas, który wraz innymi członkami komisji we wtorek wręczał medale.

Odznaczenie I-ego stopnia otrzymała też Leonarda Kuodienė, prawnik, twórca KASP i weteranka, jedna z pierwszych specjalistów-prawników Litwy oraz działacz społeczny oraz dziennikarz telewizyjny Edmundas Jakilaitis.

Odznaczenie II-ego stopnia zostało wręczone Józefowi Rybakowi, dyrektorowi administracji samorządu rejonu solecznickiego, który został wyróżniony za działalność społeczną, a także krzewienie wiolokulturowości, działanie na rzecz różnorodności.

„Uważam, że to odznaczenie jest skierowane do całej naszej wspólnoty solecznickiej, a dzięki niej po raz kolejny została wyróżniona nasza otwartość, przyjaźń oraz działanie dla dobra Litwy”- podczas ceremonii wręczenia medali mówił Józef Rybak.

„Jesteśmy krzewicielami kultury swojego narodu, mówimy we wspaniałym wileńskim dialekcie języka polskiego, śpiewamy nieco inne piosenki. Jednak łączy nas jedno państwo, dlatego to odznaczenie jest skierowane do każdego mieszkańca rejonu solecznickiego. W tym odznaczeniu dostrzegam wielki sens: w ciągu wielu wielu lat w Solecznikach mieliśmy jedno podstawowe hasło „Soleczniki łączą”. Zapraszamy wszystkich do siebie”- powiedział Józef Rybak.

Odznaczenie II stopnia otrzymała również muzykolog Irena Zcharova, aktywna uczestniczka odrodzenia Litwy Ona Čirienė, społecznik i przewodniczący organizacji „Vilniaus Žemaičių draugija” Alvydas Strička, kierownik zespołu muzyki Żydowskiej „Fajerlach” i działacz społeczny Michail Filipov, prawnik i poeta Jonas Ivoška, były dyplomata ambasady ukraińskiej Mikola Dziadzin, działacz społeczny i specjalista ochrony środowiska prof. Pranas Baltrėnas, geolog i doktor nauk Uniwersytetu Wileńskiego Augustinas Linčius, kierownik muzeum żydowskiego, literata, publicysta Markas Zingeris.

Inicjatywa „Za zasługi dla Wilna i Narodu” powstała w 2009 roku. Co roku nagradzani są propagatorzy przyjacielskich stosunków pomiędzy grupami etnicznymi na Litwie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej