Ograniczenie szybkości. „Uwaga! Na drodze żaby”

W wileńskim parku Zakret (Vingis) pojawią się napisy informujące „Uwaga – żaby na ulicy. Ograniczenie szybkości do 20 km/h”.

zw.lt
Ograniczenie szybkości. „Uwaga! Na drodze żaby”

Ze względu na intensywną migrację żab, władze miasta apelują, aby kierowcy byli bardziej uważni.

W tym roku dużą migrację żab odnotowano w jednym z największych parków litewskiej stolicy.

Znaki będą ustanowione od ul. Geležinio Vilko do letniej estrady.

Naukowcy twierdzą, że każdej wiosny, w czasie intensywnej migracji, dużo żab ginie pod kołami samochodów, co ma negatywny wpływ na wileński ekosystem.

PODCASTY I GALERIE