Ogólna akcja porządkowania „DAROM”

23 kwietnia, coroczna akcja porządkowania przestrzeni publicznych zachęca mieszkańców całej Litwy nie tylko do zbierania odpadów, ale także do segregacji i dostarczania ich do regionalnych centrów porządkowania odpadów.

vrsa.lt
Ogólna akcja porządkowania „DAROM”

Fot. Samorząd Rejonu Wileńskiego

W akcji mogą brać udział osoby indywidualne, rodziny, wspólnoty miast i miasteczek, organizacje, spółki i każdy, kto dba o środowisko.

Rejestracji uczestników w tym roku nie będzie, a zebrane i posegregowane odpady będą dostarczane do regionalnych i okręgowych centrów porządkowania odpadów lub centrów porządkowania odpadów wielkogabarytowych przez samych uczestników.

Place zbiórki odpadów zostaną oznaczone w aplikacji „MES DAROM” wraz z przestrzeniami publicznymi rekomendowanymi do porządkowania w samorządach. A w zależności od tegorocznego formatu, pomoc wolontariuszy będzie wymagana tylko na składowiskach odpadów. „Mes Darom” będzie koordynować wolontariuszy, którzy pomogą pracownikom placów odbioru odpadów.

W tym roku uczestnicy będą musieli sami zadbać o niezbędne środki. Organizacja przekazała worki kampanii do pakowania pomocy humanitarnej na Ukrainę, więc uczestnicy są zaproszeni do samodzielnego zadbania o worki potrzebne do zbiórki i segregacji odpadów.

Więcej informacji: www.mesdarom.lt oraz na koncie „Mes Darom” na Facebooku. Przypominamy również, że mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść corocznie ogłasza akcję porządkową „Kwiecień – Miesiąc Czystości” w rejonie wileńskim. Zapraszamy organizacje i mieszkańców do aktywnego utrzymywania czystości i porządku na terenach wspólnego użytkowania.

Pomóżmy wszyscy razem przyrodzie oczyścić się ze śmieci, zadbajmy o znacznie czystsze i zdrowsze środowisko.

PODCASTY I GALERIE