„Ognie św. Jana” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się otwarcie wernisażu wystawy Tomasza Sadleja „Ognie św. Jana”. Dr hab. Tomasz Sadlej jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Edukacji Artystycznej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jak twierdzi sam autor, jego obrazy powstają w relacji pomiędzy pamięcią i wspomnieniem. Stanowią swoisty rodzaj alegorii utraconych chwil życia, które przeminęły i zostawiły po sobie tylko ślad w wewnętrznym zapisie. Autor tworzy obrazy w różnych technikach, stara się zawsze zachować pogodę i radość życia, ponieważ, jak twierdzi, jest ono największym darem, który spotyka człowieka.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej