Ogłoszono przetarg na przygotowanie miejsca pochówku powstańców styczniowych na Rossie

Samorząd miasta Wilna ogłosił przetarg na przygotowanie miejsca pochówku powstańców styczniowych w centralnej kaplicy na Rossie.

Ogłoszono przetarg na  przygotowanie miejsca pochówku powstańców styczniowych na Rossie

Przyszły zwycięzca przetargu będzie musiał przygotować miejsce pochówku, zdecydować o wyborze materiału i stylu sarkofagów, zadbać o oświetlenie i dekoracje heraldyczne.

Szczątki powstańców odkryto podczas prac porządkowych na północnym zboczu góry Giedymina w 2017 roku. Wśród nich również szczątki Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego.

Zmarli są prawdopodobnie powstańcami styczniowymi straconymi na Placu Łukiskim w Wilnie w 1863 roku. Zygmunt Sierakowski był wówczas w wieku 37 lat.

Wcześniej, podczas prac badawczych w styczniu br. na Górze Giedymina archeolodzy odkryli zwłoki czterech osób. Przy jednym ze zmarłych znaleziono srebrny medalion, który był zrobiony w połowie XIX wieku, co pozwoliło naukowcom na wysunięcie tezy, że zmarli byli pochowani nie wcześniej niż w drugiej połowie XIX wieku. Zmarli są prawdopodobnie powstańcami styczniowymi straconymi na Placu Łukiskim w Wilnie. Opierając się na źródłach archiwalnych można twierdzić, że te same zwłoki już były odkryte w latach 1915-1916. W latach 1863–1864 Łukiszki zapisały się w historii powstania styczniowego. Na placu doszło do egzekucji przywódców powstańczej Litwy: Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego. Po powstaniu władze rosyjskie wzniosły na przedmieściu Łukiskim olbrzymi zakład karny.

Powtórny pochówek odbędzie się jesienią i będzie miał rangę państwową.

Prawdopodobnie polską delegację będzie prezentował prezydent Andrzej Duda albo premier Mateusz Morawiecki.

Nazwiska przywódców i uczestników powstania styczniowego zostaną zapisane w trzech językach – litewskim, polskim i białoruskim. 

PODCASTY I GALERIE