XXX Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama

Organizatorzy serdecznie zapraszają młodzież, rodziny i wszystkich wierzących na XXX pieszą pielgrzymkę Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama, która odbędzie się 13-16 lipca 2020. Motto tegorocznej pielgrzymki: „Wielbi dusza moja Pana!”.

XXX Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama

Fot. Roman Niedźwiecki

Wyjazd do Ejszyszek autobusem od Ostrej Bramy w niedzielę, 12 lipca, o godz. 20.00. Rozpoczęcie pielgrzymki 13 lipca mszą św. w Ejszyszkach o godz. 8.00. Msza św. na zakończenie pielgrzymki w Ostrej Bramie 16 lipca o godz. 14.30.

Wpisowe – 10 euro, albo według możliwości dowolna ofiara.

Rejestracja

PODCASTY I GALERIE