XX Parafiada Archidiecezji Wileńskiej

18 maja w Landwarowie odbędzie się tradycyjna Parafiada Archidiecezji Wileńskiej. Niżej zamieszczamy regulamin uczestnictwa w zawodach.

XX Parafiada Archidiecezji Wileńskiej

1. W Parafiadzie mogą brać udział tylko drużyny parafialne /potwierdzone przez Ks. Proboszcza/

2. Ilość osób w zespole jest ograniczona: 15 zawodników plus opiekun.

3. Zawodnicy współzawodniczą ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych:

A – do 2003 r /włącznie/ B od 2002 do 2000 r. / włącznie/ wymagane jest ksero paszportu lub metryki urodzenia.

4. Każda parafia może zgłosić tylko jedną drużynę.

5. Konkurencje sportowe:

piłka nożna – chł. A i B chód 1000 m – dz. A i B
piłka koszykowa – chł. A i B chód 1000 m – chł. A
piłka siatkowa – dz. A i B chód 2000 m – chł. B
ringo – dz. i chł. A i B bieg 100 m – dz. i chł. A i B
warcaby – dz. i chł. A i B bieg 400 m – dz. A
pchnięcie kulą – dz.B i chł. B bieg 1000 m – dz. B i chł. A
tenis stołowy – dz. i chł. A i B bieg 1500 m – chł. B
sztafeta mieszana 4 x 250 – A i B

Uwaga: W konkurencjach drużynowych nie może być więcej zawodników niż 8 (np.: 5 na boisku i 3 zmienników)

6. Każdy zawodnik może brać udział nie więcej niż w 3 konkurencjach sportowych

7. Wszyscy uczestnicy Parafiady mogą także brać udział w konkursach:

plastycznym:

Temat: Pobyt Papieża Franciszka na Litwie (lub w Polsce – dla grup z Polski)

piosenki piosenki ludowe, religijne, estradowe

biblijnym  „Księga Hioba”.

religijnym  „Pobyt papieża na Litwie (gdzie był i co powiedział).”

artystycznym  program dowolny do 15 min

8. Wszystkie konkurencje sportowe jak też religijno-kulturalne są punktowane

9. Trzy grupy, będą reprezentowały naszą Archidiecezję w Finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz wyjadą na 2-tygodniowe kolonie do Polski (Osoby pełnoletnie nie mogą wyjechać na kolonie do Polski)

  1. Parafie przysyłają drogą mailową zgłoszenia swoich drużyn w formacie WORD wypełniając formularze zgłoszeń (dostarczone przez organizatorów) do 14 maja 2019 r. Zgłoszenia należy potwierdzić przesyłając imienne zgłoszenia drużyn, potwierdzone przez Ks. proboszcza i lekarza, do 15 maja 2019r. (mogą być skany drogą mailową)

11. Ilość drużyn biorących udział w Parafiadzie jest ograniczona /15/. Decyduje termin zgłoszeń.

  1. Opłata za udział w Parafiadzie wynosi 2 Euro od zawodnika
  2. Opiekunom zostanie wysłana informacja ze szczegółowym regulaminem Parafiady 2019.
  3. Wszyscy uczestnicy Parafiady otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatorów
  4. Parafiada rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 800 a zakończy  około godz. 1800

16 . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:

S. Agnieszka Szymańska 860763694

Rejestracja wyłącznie drogą mailową: [email protected]

Organizator Parafiady: Parafia Zwiastowania NMP, Pietu g.28, 4200 Lentvaris

PODCASTY I GALERIE