XVIII Parafiada w Landwarowie

Klub sportowo rekreacyjny PAX przy parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie zaprasza drużyny parafialne na XVIII Parafiadę dzieci i młodzieży w Landwarowie. XVIII Parafiada sie odbędzie 14 maja 2016 roku.

zw.lt
XVIII Parafiada w Landwarowie

1. W Parafiadzie mogą brać udział tylko drużyny parafialne /potwierdzone przez Ks. Proboszcza/

2. Ilość osób w zespole jest ograniczona: 15 zawodników plus opiekun.

3. Zawodnicy współzawodniczą ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych:
A – do 2000 r /włącznie/ B  od 1999 do 1997 r. / włącznie/ wymagane jest ksero paszportu lub metryki urodzenia.

4. Każda parafia może zgłosić tylko jedną drużynę.

5. Konkurencje sportowe:
piłka nożna – chł. A i B
chód 1000 m – dz. A i B
piłka koszykowa – chł. A i B
chód 1000 m – chł. A
piłka siatkowa – dz. A i B
chód 2000 m – chł. B
ringo – dz. i chł. A i B
bieg 100 m – dz. i chł. A i B
warcaby – dz. i chł. A i B
bieg 400 m – dz. A
pchnięcie kulą – dz.B i chł. B
bieg 1000 m – dz. B i chł. A
tenis stołowy – dz. i chł. A i B
bieg 1500 m – chł. B
sztafeta mieszana 4 x 250 – A i B

6. Każdy zawodnik może brać udział nie więcej niż w 3 konkurencjach sportowych

7. Wszyscy uczestnicy Parafiady mogą także brać udział w konkursach:

plastycznym:
Temat: „Miłosierdzie Boże”  rysunki, dowolną techniką, można wykonać tylko podczas Parafiady

piosenki  piosenki ludowe, religijne, estradowe

biblijnym  „Ewangelia według św. Łukasza historią o miłości Boga do ludzi”.

religijnym  „Życie i działalność bł. ks. Michała Sopoćko”

artystycznym  program dowolny do 15 min

8. Wszystkie konkurencje sportowe jak też religijno-kulturalne są punktowane

9. Dwie grupy, które otrzymają nagrody główne będą reprezentowały naszą Archidiecezję w Finałach Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz wyjadą na 2-tygodniowe kolonie do Polski (Osoby pełnoletnie nie mogą wyjechać na kolonie do Polski)

10. Parafie przysyłają drogą mailową zgłoszenia swoich drużyn wypełniając formularze zgłoszeń do 10 maja 2016 r. Zgłoszenia należy potwierdzić przesyłając imienne zgłoszenia drużyn, potwierdzone przez Ks. proboszcza i lekarza, do 11 maja 2016r.

11. Ilość drużyn biorących udział w Parafiadzie jest ograniczona /15/. Decyduje termin zgłoszeń.

12 Opłata za udział w Parafiadzie wynosi 2 Euro od zawodnika

13 O spotkaniu opiekunów zgłoszonych drużyn będzie informacja mailowa.

14 Wszyscy uczestnicy Parafiady otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatorów

15 Parafiada rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 800 a zakończy  około godz. 1800

16 . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów:

S. Agnieszka Szymańska 860763694
Rejestracja wyłącznie drogą mailową: [email protected]
Organizator Parafiady:
Parafia Zwiastowania NMP
Pietu g.28
4200 Lentvaris

PODCASTY I GALERIE