XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki na UwB

W dniach 6-8 czerwca br. na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku, filii w Wilnie odbędzie się wiele imprez w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

zw.lt
XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki na UwB

Fot. Joanna Bożerodska

Organizatorzy przewidują dziewięć imprez o różnej tematyce, które są skierowane do uczniów, studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych spotkaniem z nauką i sztuką. Wśród imprez zaplanowano prezentacje, wykłady, warsztaty, gry i konkursy. Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Tematyka:
O komputerach bez komputerów,
Trzy siły na drodze do szczęścia, Iluzja czy rzeczywistość?
Białystok i województwo podlaskie – bliski sąsiad,
Jan Paweł II a Litwa. Z okazji 25 rocznicy wizyty na Litwie i W 40. rocznicę wyboru na Stolicę Apostolską,
Wymiana naturalna – barter,
Quiz ekonomiczny i aukcja,
Gra ekonomiczna „Gra w chorobę holenderską”,
O rodach i nazwiskach na Wileńszczyźnie w XIX w.

PODCASTY I GALERIE