XII Cecyliada Festiwal Religijnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

“Cześć Maryi, cześć i chwała, Pannie świętej cześć! Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, hołd jej spiesz się nieść” /Chorał gregoriański/

zw.lt
XII Cecyliada Festiwal Religijnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Fot. Organizatorzy

Cel:
1. Wysławianie Boga piosenką religijną
2. Popularyzacja kultu św. Cecylii – Patronki muzyki kościelnej
3. Integracja dzieci i młodzieży parafialnej
4. Ewangelizacja przez świadectwo

Termin i miejsce:
1. Cecyliada odbędzie się w Landwarowie (Bažnyčios 18) w dniu 22 listopada 2014 r.
2. Rozpoczęcie – Msza Święta o godz. 9.00
3. Przegląd będzie odbywał się w domu parafialnym.
4. W przerwie można skorzystać z kawiarenki festiwalowej.
5. Wzorem lat ubiegłych Festiwal będzie przeplatany atrakcyjnym konkursem

Uczestnicy:
1. W Cecyliadzie mogą brać udział parafialne zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz soliści
2. Na przegląd należy przygotować 2 piosenki o tematyce religijnej (sugerujemy tematykę Najśw. Maryi Panny)

Rejestracja:
Rejestracja odbywa się drogą mailową: dija_daga@yahoo.com
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 16.11.2014 r. (włącznie)

Organizator:
Parafialny Klub sportowo rekreacyjny PAX
przy par. p.w. Zwiastowania NMP w Landwarowie

PODCASTY I GALERIE