Wzorowy Nauczyciel. Szkolenia dla pedagogów polskich szkół na Wileńszczyźnie

Fundacja Wileńszczyzna zaprasza na certyfikowane i bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Wzmacniamy swoje kompetencje” wspieranego przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dla nauczycieli polskich szkół w rejonie wileńskim, trockim i solecznickim.

zw.lt
Wzorowy Nauczyciel. Szkolenia dla pedagogów polskich szkół na Wileńszczyźnie

Fot. Joanna Bożerodska

Program Wzorowy Nauczyciel ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych dydaktyków w oparciu o nowoczesne metody coachingowe i specjalistycznym szkoleniom edukacyjnym ‑ oferując wsparcie i pomoc merytoryczną dla rozwoju umiejętności wychowawczych oraz warsztatu pracy nauczyciela, a także pomoc materialną w postaci pakietów materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

Oferta w pigułce:

Trzy jednodniowe spotkania szkoleniowo-warsztatowe (3 x 8 godz.)
Tematyka z zakresu wykorzystania metod coachingowych
Certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności zawodowe
Wykwalifikowani trenerzy z Polski
Kontakt ze środowiskiem nauczycieli polonijnych
Wymiana doświadczeń przy kawie i obiedzie

Terminy spotkań:

15.09 – I spotkanie
13.10 – II spotkanie
10.11 – III spotkanie
15.12 – IV spotkanie w Polsce

Miejsce spotkań na Litwie:
Wilno

Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na stronie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w szkoleniach. Każde spotkanie będzie wymagało oddzielnej rejestracji.
Uwaga. Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych ofertą zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na:
http://wilenszczyzna.org.pl/projekty/wzorowynauczyciel/

Fanpage projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/wzorowynauczyciel/

Fundacja Wileńszczyzna to organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie, której głównym celem jest pomoc oraz wsparcie dla młodych pokoleń polskiego pochodzenia zamieszkujących tereny byłego ZSRR. Zadanie to jest realizowane m. in. przez pracę na rzecz organizacji polskich i polonijnych, których celami statutowymi są: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Organizator: Fundacja Wileńszczyzna

Projekt współfinansowany przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

PODCASTY I GALERIE