Wystawa poświęcona prof. Józefowi Trzebińskiemu na Uniwersytecie Wileńskim

W bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego od 29 czerwca jest czynna wystawa „Profesor Józef Trzebiński: Polski, Ukraiński i Litewski botanik, filantrop, pedagog”. Wystawa potrwa do 12 września.

zw.lt
Wystawa poświęcona prof. Józefowi Trzebińskiemu na Uniwersytecie Wileńskim

Fot. Wikipedia

Uniwersytet Wileński w tym rok uczci 150-rocznicę urodzin znanego polskiego naukowca powiązanego z Uniwersytetem Stefana Batorego. W herbarium uniwersyteckim dotychczas zachowała się unikalna kolekcja ziół zebrana przez prof. Trzebińskiego.

Józef Trzebińskiurodził się 1 marca 1867 w Kozubach Wielkich k. Turka, a zmarł 30 sierpnia 1941 w  Wilnie. Został pochowany na Rossie.

Od 1916 członek TNW i od 1930 członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności; od 1901 współpracownik (od 1930 członek) Komisji Fizjograficznej PAU[1]; w latach 1918 – 1924 wykładowca SGGW i Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik wydziału ochrony roślin Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W latach 1924 – 1937profesor uniwersytetu w Wilnie; uważany za twórcę nowoczesnej fitopatologii polskiej i najwybitniejszego ówczesnego polskiego znawcę grzybów pasożytniczych. Tworzył prace z zakresu fitopatologii, mikologii, fizjologii roślin i florystyki, podręczniki, m.in. Choroby roślin uprawnych… (1912), Choroby roślin (1930).

PODCASTY I GALERIE